ROC van Amsterdam-Flevoland schaft elektrisch vliegtuig aan

Het ROC van Amsterdam - Flevoland heeft onlangs een elektrisch vliegtuig, de Pipistrel Velis Electro, aangeschaft en gaat deze luchtwaardig houden en stationeren op Lelystad Airport. Tegelijkertijd wordt op de luchthaven in samenwerking met andere partijen, zoals KLM, een fieldlab Elektrificatie opgericht om als proeftuin te dienen rondom het onderhoud aan elektrische en/of hybride vliegtuigmotoren. Donderdag 15 december 2022 vond de officiële ingebruikname plaats. Ook wethouder Dennis Grimbergen (Onderwijs en Economische Zaken) was aanwezig. Dat meldt de gemeente Lelystad. 

"Voor onze studenten is het van grote meerwaarde om op een echt nog vliegend toestel hun skills te kunnen ontwikkelen", aldus Philip Mol, directievoorzitter van MBO College Airport, onderdeel van het ROC van Amsterdam-Flevoland. Ook wordt vanuit het fieldlab een bijdrage geleverd aan het landelijk te ontwikkelen keuzedeel elektrificatie voor de opleiding Vliegtuigonderhoudstechniek.

Duurzame toekomst 

De Nederlandse Luchtvaart staat aan de vooravond van omvangrijke transitie naar een duurzame toekomst. Duidelijk is dat binnen de general aviation (kleine luchtvaart) elektrificatie als eerste haar intrede heeft gedaan en stevig doorgezet gaat worden.

Bij het ROC van Amsterdam-Flevoland is duurzaamheid een belangrijk thema. Aan de studenten is de belofte gedaan om in elke opleiding duurzaamheid een prominente plek te geven. Binnen het fieldlab werken partijen als KLM, NLR, Air Waterland, het Deltion College, Lelystad Airport, ondersteund door de provincie Flevoland, en de gemeente Lelystad met elkaar samen.

Onderhoud van elektische vliegtuigen 

"We willen als Engineering & Maintenance graag leren hoe het onderhoud van elektrische vliegtuigen eruit ziet", aldus Rob Koedijk, Product Development Manager KLM Engineering & Maintenance. "Het is noodzakelijk om de monteur van de toekomst bekend te maken met deze techniek. Dit is een belangrijke stap in de verdere verduurzaming van de luchtvaart." Ook wordt het fieldlab verbonden met het landelijke initiatief Luchtvaart in Transitie en andere regionale initiatieven.

Lelystad Airport 

Er is bewust gekozen om het fieldlab te positioneren op Lelystad Airport. "Lelystad Airport heeft volgend jaar haar vijftigjarige jubileum en al jaren een nauwe verbinding met haar directe omgeving", vertelt Jan Eerkens, directeur van de luchthaven. "De ontwikkeling van Lelystad Airport naar openstelling voor de Nederlandse reizigers is op innovatieve en duurzame wijze gedaan. Met de komst van dit fieldlab naar Lelystad Airport dragen wij gezamenlijk bij aan de volgende fase van de luchtvaartsector, schoner en stiller. Wij vinden het fantastisch om studenten van het roc de ruimte te bieden voor deze (kennis)ontwikkeling."

Door: Nationale Onderwijsgids