Energietransitie onder druk door lage instroom vanuit beroepsonderwijs

De energietransitie in Nederland komt in gevaar door het gebrek aan vakmensen dat het beroepsonderwijs aflevert. Maar 30 procent van de instroom komt uit het reguliere onderwijs. Zeer verontrustend, noemt Doekle Terpstra van Techniek Nederland het. Dit meldt NU.nl.

In 2025 heeft de techniekbranche 40.000 extra mensen nodig. Techniek Nederland geeft tientallen miljoenen euro’s uit om jongeren over te halen om voor een technische opleiding te kiezen. Werknemers in de branche krijgen bijscholing op het gebied van onder meer hybride warmtepompen. De instroom moet echter vergroot worden en het is belangrijk om werknemers in de techniek vast te houden.

Tienpuntenplan

Om de instroom te bevorderen heeft Techniek Nederland een tienpuntenplan opgesteld, waarin onder meer wordt gepleit voor een stimuleringsfonds voor de technische mbo’s en nog intensievere samenwerking tussen het bedrijfsleven en onderwijsinstellingen. De technische sector gaat zich binnen het plan méér richten op het werven van meisjes en vrouwen en van jongens én meisjes met een niet-westerse achtergrond.

Als het aan Terpstra ligt, bemoeit de overheid zich hier intensiever mee. Deze heeft gezegd pas na de zomer hierover te willen praten, maar een agenda ontbreekt. “De urgentie ontbreekt, terwijl er wel allerlei groene ambities zijn die we moeten realiseren.” Terpstra wil bijvoorbeeld dat de overheid helpt bepalen welke beroepsopleiding het belangrijkste zijn o in te investeren. Hij roept het kabinet dan ook op om aan de slag te gaan in plaats van alleen met de vinger te wijzen.

Lees ook: Meisjes en vrouwen spelen een sleutelrol in de energietransitie

Door: Nationale Onderwijsgids / Johanne Levinsky