Mbo-studenten voelen zich niet gezien en zijn onzeker over hun toekomst

Mbo-studenten voelen zich niet gehoord door beleidsmakers of onderzoekers. Er is ook nauwelijks meerjarig onderzoek naar de mentale gezondheid van deze studenten. Daardoor is deze groep en de ernst van eventuele problemen vaak niet goed zichtbaar voor beleid. Deze studenten willen wel degelijk gehoord worden, het liefst via gesprekken. Dat concluderen het RIVM en het Amsterdam UMCUniversitair Medisch Centrum na een eerste onderzoek naar de mentale gezondheid van mbomiddelbaar beroepsonderwijs-studenten. Dat meldt het RIVM.

Uit dit onderzoek blijkt ook dat in deze groep de onzekerheid over zichzelf en de toekomst, door de corona-epidemie is versterkt. De studenten voelden zich in deze periode vaker somber, eenzaam en opgesloten. Ook misten ze sociaal contact en sport. 

Gebrek aan waardering 

Verder vonden ze dat ze ook nauwelijks gezien zijn door de politiek en media, bijvoorbeeld in persconferenties over corona. Het gebrek aan aandacht stapelt op het gebrek aan waardering dat mbomiddelbaar beroepsonderwijs-studenten al voelden.

Onzekerheid 

Deelnemers aan dit onderzoek gaven aan dat het wegvallen van praktijkvakken en/of stage hen onzeker maakte, bijvoorbeeld voor hun toekomst op de arbeidsmarkt. Deze onzekerheid komt boven op de zorgen die zij al hadden over sociale ongelijkheid, het vinden van een woning en de klimaatcrisis. 

Onderzoek 

De onderzoekers spraken tussen mei 2021 en maart 2022 met bijna 200 studenten en 35 docenten, onderwijsondersteuners en/of teamleiders van mbo-opleidingen in heel Nederland. 8 studenten waren ook betrokken bij de analyse en het opstellen van de aanbevelingen. Juist omdat al snel duidelijk was dat het benaderen van mbo-studenten met uitgebreide vragenlijsten weinig inzicht geeft, is gekozen voor een ander type onderzoek. De onderzoekers hebben dit beschreven in een aparte factsheet over monitoren bij mbo-studenten. Het RIVM heeft het onderzoek uitgevoerd in opdracht van het ministerie van VWSMinisterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Door: Nationale Onderwijsgids