Normal_handtekening_contract

Voor nog beter middelbaar beroepsonderwijs voor Friesland en Noordelijk Flevoland beogen het Friesland College en ROC Friese Poort hun krachten te bundelen. Dit meldt ROC Friese Poort.

Een intentieverklaring daarvoor is donderdag 24 maart getekend. Deze verklaring is het resultaat van de positieve uitkomsten van een uitgebreid onderzoek, goedkeuring van beide raden van toezicht en positieve reacties van de studenten- en ondernemingsraden. De komende maanden staan in het teken van de voorbereiding van de Fusie Effect Rapportage (FER). Deze onderbouwt de noodzaak voor de fusie en schetst op hoofdlijnen onder meer de visie op onderwijs en organisatie.

Mbo altijd nabij

Samen bieden het Friesland College en ROC Friese Poort een breed, eigentijds aanbod van middelbaar beroepsonderwijs voor jongeren en volwassenen en kunnen ze beter anticiperen op wat nodig is in een snel veranderende samenleving. Door een fusie kunnen ze in de toekomst een ruim pakket van opleidingen blijven bieden op veel locaties. Zo zorgen ze ervoor dat mbo altijd nabij is.

Beide onderwijsorganisaties willen werken met zes mbo-colleges. Deze zorgen met een breed aanbod voor een effectieve spreiding in de regio Drachten, Heerenveen, Sneek, Emmeloord/Urk en twee in Leeuwarden/Dokkum. Enkele opleidingen richten zich op het hele gebied.

Door: Nationale Onderwijsgids / Richard Heeres