Vooral stages waren tijdens coronatijd voor mbo'ers lastig te vinden

De gevolgen van corona waren bij particuliere mbo-opleidingen grotendeels vergelijkbaar met die van het reguliere mbo-onderwijs. Er was soms studie-uitval en vertraging, maar de opleiders wisten die doorgaans beperkt te houden. De stages waren vaker problematisch. Daarnaast merkten de meeste van deze zogeheten niet-bekostigde mbo-opleidingen dat er minder aanmeldingen waren tijdens de coronaperiode. Dat blijkt uit onderzoek door de Inspectie van het Onderwijs.

Net als andere scholen pasten verreweg de meeste particuliere onderwijsinstellingen in cursusjaar 2020/2021 hun onderwijs aan vanwege de coronamaatregelen. Voor sommige opleiders was afstandsonderwijs helemaal nieuw en zij moesten daarom extra tijd en energie steken om hierop over te kunnen gaan. Aan de andere kant gaven veel particuliere mbo-opleidingen al (groten)deels digitaal onderwijs, bij die opleidingen verliep de overgang naar compleet afstandsonderwijs soepel. Twee derde van de instellingen ondernam extra activiteiten in de coronaperiode om de ontwikkeling van de studenten te blijven volgen. Om studievertraging te beperken regelden zij bijvoorbeeld vaker een-op-een-overleg met de student, of ze gaven extra opdrachten om zo de studenten beter te kunnen volgen.

Stageperiode 

Vooral waren er problemen rond de zogeheten beroepspraktijkvorming, de stage. Dat speelde ook bij reguliere mbo’s. Twee derde van de niet-bekostigde opleiders melden knelpunten in de stage, vooral het kleiner aantal beschikbare plekken en de (fysieke) beperkingen in de toegankelijkheid voor studenten en begeleiders. Als studenten niet (meer) terecht konden, werd in de meeste gevallen de stageperiode verplaatst naar een later moment, of er werd een vervangende opdracht gegeven, of meegezocht naar een vervangende stageplek. Vooral in de zorg speelde daarnaast de grote werkdruk onder het personeel, waardoor studenten minder begeleiding en ook minder goede begeleiding kregen. Daarnaast zagen de opleiders in de coronaperiode ook andere problemen bij studenten, zoals motivatieproblemen en psychische klachten. Ook dat beeld komt in grote lijnen overeen met het reguliere mbo.

Coronaperiode 

Alles bij elkaar vertelt ongeveer de helft van de onderzochte particuliere mbo-opleiders dat de coronaperiode negatieve gevolgen had. Zij noemen daarbij het vaakst dat zij een tijdlang opleidingsactiviteiten stop moesten zetten en dat ze omzetverlies leden doordat er minder aanmeldingen waren. Overigens verschillen de ervaringen per opleiding sterk. De resultaten van het onderzoek naar de gevolgen van corona bij niet-bekostigde mbo-instellingen zijn in een factsheet bijeen gebracht.

De inspectie deed in het mbo verschillende onderzoeken naar de gevolgen van corona. Eerder vond onderzoek plaats bij instellingen die rijksbekostiging krijgen voor het onderwijs. In Nederland verzorgen ook vele niet-bekostigde instellingen erkende mbo-opleidingen op diverse niveaus. Omdat zij eveneens een belangrijk deel van de onderwijssector vormen, deed de inspectie ook onderzoek bij dit niet-bekostigd mbo.

Door: Nationale Onderwijsgids