Toekomstfonds Onderwijs-Arbeidsmarkt Amersfoort staat weer open

Om de kansen van jongeren op de arbeidsmarkt zo groot mogelijk te maken, heeft de gemeente de subsidieregeling Toekomstfonds Onderwijs-Arbeidsmarkt weer opengesteld. Dit meldt de gemeente Amersfoort. 

Met deze regeling kunnen onderwijsinstellingen en Amersfoortse bedrijven subsidie aanvragen voor één- of tweejarige projecten waarmee de aansluiting van onderwijs op de praktijk wordt verbeterd. De gemeente stelt  200.000,- euro beschikbaar. Tot en met 1 april kan subsidie aangevraagd worden.

Agenda Onderwijs-Arbeidsmarkt 

Onderwijsinstellingen, bedrijfsleven en de gemeente werken sinds 2016 intensief samen om de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt in Amersfoort en de regio te verbeteren. Hiervoor is een gezamenlijke Agenda Onderwijs-Arbeidsmarkt opgesteld. Het Toekomstfonds sluit aan op deze agenda en heeft hierbij een aanjaagfunctie in de samenwerking.

Praktijkgerichte scholing 

Jongeren krijgen scholing die meer op de praktijk aansluit, waardoor hun kansen op de arbeidsmarkt worden vergroot. Daarnaast komen bedrijven gemakkelijker aan geschikt personeel, wat hun groeikansen versterkt en de regio Amersfoort economische kansen biedt.

Door: Nationale Onderwijsgids