Kabinet moet positie van jongeren verbeteren vindt het Jongerenplatform

Het nieuwe kabinet moet snel maatregelen nemen om de positie van jongeren te verbeteren, vindt het Jongerenplatform van de Sociaal-Economische Raad. Zo moet de toegang tot de woningmarkt verbeterd worden, moet de basisbeurs omhoog en moet er blijvende aandacht komen voor de gevolgen van de flexibilisering van de arbeidsmarkt.

Het Jongerenplatform vindt het gunstig dat er de afgelopen twee jaar meer aandacht kwam voor de positie van jongeren, mede omdat die meer van zich lieten horen. "Dat heeft geleid tot mooie woorden en beloften van de politiek", stelt voorzitter Maurice Knijnenburg van het platform. "Maar de daden moeten nog komen."

Concrete wensenlijst 

Daarom komt het Jongerenplatform nu met een concrete wensenlijst, die voortkomt uit een verkenning die het vrijdag naar buiten brengt. "Het kabinet moet met concrete zaken aan de slag, zoals een reële compensatieregeling voor leenstelselstudenten, het verminderen van de druk op de woningmarkt voor starters en een structurele aanpak voor kwetsbare jongeren op de arbeidsmarkt", stelt Knijnenburg.

Generatietoets 

Alle ministeries moeten wat het platform betreft met een samenhangende aanpak voor de problematiek van jongeren komen. Daarbij moet gebruik worden gemaakt van een zogeheten generatietoets, die duidelijk moet maken wat de gevolgen zijn van de stapeling van beleidskeuzes. Daardoor zou een eerlijker verdeling van kansen tussen de verschillende generaties ontstaan, maar ook tussen jongeren onderling.

Ook SER-voorzitter Mariëtte Hamer onderschrijft het belang van snelle actie. "De positie van jongeren in Nederland baart mij grote zorgen. Jongeren zijn in veel opzichten de dupe geworden van een stapeling van beleid."

Situaties van het onderwijs 

Al in 2019, bij de vorige verkenning, stelde het Jongerenplatform vast dat door de situaties van het onderwijs, de arbeidsmarkt en de woningmarkt jongeren belangrijke gebeurtenissen als het stichten van een gezin en het kopen van een huis noodgedwongen moeten uitstellen. In de twee jaar sindsdien is de situatie op sommige vlakken zelfs verslechterd.

Zo is de kansenongelijkheid in het onderwijs door corona vergroot en voelen scholieren, studenten, jonge werkenden en jonge ouders meer mentale druk. Het jongerenplatform noemt de onderzoeksresultaten daarover alarmerend.

Aanpak van de oorzaken

"Jongeren staan nu op heel veel terreinen achter in de rij", stelt het Jongerenplatform dat wil dat ze vooraan komen te staan. Jongeren willen niet alleen erkenning van de problemen, maar ook een aanpak van de oorzaken. "De basis moet op orde worden gebracht."

Door: ANP