Hulp voor mbo'ers in coronatijd, gemeente Tilburg trekt extra geld ervoor uit

De regio Midden-Brabant trekt ruim 1,7 miljoen euro extra uit voor het ondersteunen van MBO'ers die door de coronacrisis extra aandacht nodig hebben. Dit meldt de gemeente Tilburg.

Verschillende activiteiten in de regio krijgen subsidie. Zij zetten zich in voor het voorkomen van achterstanden en uitval van leerlingen in het onderwijs en om ze beter op weg te helpen naar de arbeidsmarkt.

Speciale aandacht voor laaggeletterdheid 

De activiteiten zijn in nauw overleg met het onderwijs uitgewerkt en sluiten zoveel mogelijk aan bij bestaande samenwerkingen en bewezen projecten. De activiteiten zijn voor alle niveaus in het MBO: van speciaal MBO en niveau 1 tot niveau 4 en volwassenenonderwijs. Van jongeren die de school (dreigen te) verlaten, tot jongeren die gaan afstuderen of net afgestudeerd zijn. Naast het voorkomen van achterstanden en uitval, is er ook speciale aandacht voor laaggeletterdheid. Enkele voorbeelden van activiteiten die subsidie krijgen zijn de begeleiding door Sterk Huis en de inzet van professionals voor het kennismakingsteam, beiden binnen het Entreecollege. Verder komt er extra inzet van werkmakelaars, jongerenregisseurs en trainers voor MBO2-schoolverlaters, een jobhunter specifiek voor MBO’ers en extra aandacht voor taalbevordering en arbeidsmarktdeelnamevergroting binnen het ROC Educatie.

Kwetsbare mbo'ers 

De coronacrisis heeft een behoorlijke impact op de samenleving. Dit geldt zeker voor jongeren. Hun schoolloopbaan verloopt anders dan normaal, net als het zicht op een goede baan. De aansluiting van onderwijs naar arbeidsmarkt heeft daarom extra aandacht nodig. Reden voor het Rijk om hiervoor extra middelen voortijdig schoolverlaten vrij te maken voor de regio’s. Marcelle Hendrickx (wethouder Onderwijs en Jeugd): “Deze middelen maken het mogelijk om onze kwetsbare MBO’ers nog beter te ondersteunen dan we al doen. Juist in deze pittige tijden, waarin praktijkonderwijs en stages lastig zijn, moeten we ervoor zorgen dat zij gelijke kansen hebben om hun talenten verder te ontwikkelen.” “Hiermee krijgen zij ook een betere startpositie en kansen op de arbeidsmarkt en daarmee op bestaanszekerheid”, aldus wethouder Esmah Lahlah ((Arbeidsparticipatie en Bestaanszekerheid).

Door: Nationale Onderwijsgids