OMT: alternatief voor coronapas zijn verplichte tests voor studenten

Als studenten zich twee keer per week verplicht laten testen, kan dat een alternatief zijn voor een coronatoegangsbewijs (CTB) in het mbo, hoger en universitair onderwijs. Het Outbreak Management Team (OMT) adviseert de invoering van een CTB daar om zo overdracht van het virus te verminderen, maar erkent ook de nadelen. Ongevaccineerde studenten zouden zich dan dagelijks moeten testen voor ze naar de instelling kunnen. Het doen van een zelftest "onder supervisie" is volgens het OMT ook een oplossing om niet over te gaan tot het CTB.

Het kabinet bereidt invoering van de coronapas in het hoger onderwijs al voor, mochten strengere coronamaatregelen nodig blijken. Dinsdag zei demissionair minister Ingrid van Engelshoven (Onderwijs) dat onderwijs "zoveel mogelijk" open moet blijven.

Coronatoegangsbewijs

Het is de bedoeling dat een wetswijziging voor een CTB in het mbo en hoger onderwijs zo snel mogelijk wordt klaargemaakt om indien nodig naar de Tweede Kamer te sturen. Die moet eerst akkoord gaan met de uitbreiding van het CTB. Tijdens de coronapersconferentie maakten demissionair premier Mark Rutte en demissionair zorgminister Hugo de Jonge bekend dat studenten, docenten en ander personeel van het mbo, hbo en de universiteiten vanaf 6 november wel mondkapjes moeten dragen als zij door de school lopen.

Hybride onderwijs

Het OMT raadt de regering ook aan om het hybride onderwijs weer mogelijk te maken, zodat leerlingen en studenten die klachten hebben of een quarantaineadvies hebben gekregen, thuis digitaal college kunnen volgen en zo weinig mogelijk onderwijs missen. De deskundigen hebben geadviseerd de regels in het primair en voortgezet onderwijs te houden zoals ze zijn.

Schooluitval

Verschillende ministeries hebben er ook op gewezen dat de invoering van het coronatoegangsbewijs in het mbo en hbo voor grote groepen jongeren een hoge drempel is in de toegang tot onderwijs en dat dit zal leiden tot schooluitval. Zij geven aan dat op de lange termijn de economische kosten van het uitblijven van onderwijs groot zijn.

Door: ANP