Mbo-studenten over het algemeen heel positief over het nieuwe rekenexamen

Studenten zijn positief gestemd over het nieuwe mbo-rekenexamen. Ze stellen het op prijs dat de opgaven te maken hebben met onderwerpen uit het dagelijks leven. Dat blijkt uit een onderzoek van de Universiteit Utrecht onder ruim vijfhonderd studenten. Dit meldt MBO Today.

Studenten konden in het onderzoek hun mening geven over zaken als gebruikte thema’s, de manier van beoordelen, de vorm van examineren en de moeilijkheidsgraad. Opgaven over het minimumloon bijvoorbeeld vinden de studenten erg interessant, want dat is een onderwerp waar zij later ook mee te maken krijgen. Vragen die gaan over routes en plattegronden bestempelen de studenten als onnodig, omdat zij vinden dat het niet bij rekenen hoort, terwijl dit wel onder de rekeneisen valt.

Voor- en nadelen digitaal

Er kleven volgens de studenten voor- en nadelen aan het afnemen van digitale rekenexamens. Ze zijn positief gesteld als er in de opdrachten animaties worden vertoond. Een groot nadeel vinden de studenten dat ze geen kladpapier kunnen gebruiken. Daar zou digitaal nog iets verbeterd mogen worden.

Moeilijkheidsgraad

De studenten vonden de rekenvragen ‘precies goed’, met een kleine meerderheid voor 'makkelijk'. De onderzoekers raden de mbo’s aan om goed te kijken naar de moeilijkheid van de vragen en daarover in gesprek te gaan met de studenten.

'Rekenangst'

Daarnaast zou er ook meer aandacht moeten komen voor het verschijnsel ‘rekenangst’ en wat dat voor een invloed heeft tijdens het maken van rekenexamens. ‘Rekenangst’ schijnt vooral voor te komen onder zorgstudenten en hier zien de onderzoekers een belangrijke taak weggelegd voor het rekenonderwijs.

Door: Nationale Onderwijsgids