MBO Raad: Fysiek onderwijs is en blijft de norm, maar er zijn uitzonderingen

De MBO Raad heeft namens verschillende schoolbesturen een brief gestuurd aan de Tweede Kamer. Daarin staat dat het onderwijsteam besluit over de inzet van online onderwijs en niet het schoolbestuur. Deze brief is verstuurd aan de vooravond van een debat in de Tweede Kamer over digitalisering en onderwijs. Dit meldt MBO Today.

Een groot deel van het debat gaat over de blijvende inzet van online onderwijs. Diverse mbo-scholen besloten om door te gaan met online lessen na het opheffen van de coronabeperkingen. Dit tot grote ergernis van een aantal Kamerleden. 

Bij hoge uitzondering

Al voor de zomervakantie nam de Tweede Kamer een motie aan van Peter Kwint (SP) waarin stond dat alleen bij hoge uitzondering scholen online les mogen geven. 

Verhoogt kwaliteit MBO

In de brief van de MBO Raad staat dat fysiek onderwijs de norm is en blijft. Alleen de onderwijsteams mogen wel zelf beslissen of de school online onderwijs gaat aanbieden. Online onderwijs verhoogt ook de kwaliteit van het mbo, het kan bijvoorbeeld ruimte creëren voor extra begeleiding van studenten. Het is alleen niet de verantwoordelijkheid van het schoolbestuur. Docenten moeten zelf de keuze maken of online onderwijs nuttig kan zijn. Het is dus ook niet de verantwoordelijkheid van de Tweede Kamer.

Meerwaarde

Minister van Engelshoven neemt ditzelfde standpunt in. Een school mag en kan niet zonder toestemming van docenten besluiten om tot online onderwijs over te gaan. In gesprekken met de MBO Raad en Vereniging van Hogescholen heeft de minister erop aangedrongen goed te kijken of de inzet van online onderwijs een meerwaarde heeft. Ze heeft alleen niet gevraagd of de scholen alleen bij hoge uitzondering online onderwijs willen verzorgen.

Tijdens het debat zal blijken of de partijen die de motie steunden hiervan een punt gaan maken. 

Door: Nationale Onderwijsgids