Waardering van studenten voor mboRijnland stijgt

De waardering van studenten voor mboRijnland stijgt. Uit de jaarlijkse enquête onder zo’n 7000 mbo-studenten blijkt dat de waardering op alle onderwerpen, uiteenlopend van begeleiding en didactiek tot leermiddelen en keuzedelen, gestegen is ten opzichte van 2020. Dit meldt mboRijnland.

Zo heeft de opleiding gemiddeld een rapportcijfer van 6,8 gekregen en de school een gemiddeld rapportcijfer van 6,6. De docenten worden met een rapportcijfer van 7,2 gewaardeerd.
 

Stages

Een overgroot deel van de studenten heeft ‘gewoon’ stage kunnen lopen, ondanks dat bepaalde sectoren zeer hard door de coronamaatregelen zijn getroffen. Slechts 8 procent van de studenten heeft een alternatieve stage moeten doen, zoals een vervangende opdracht op school. Zoals eerdere jaren wordt de beroepspraktijkvorming door studenten als zeer waardevol ervaren en geven zij aan hier veel te leren.
 

Online onderwijs

Dit jaar is voor het eerst online onderwijs als onderdeel meegenomen in de enquête, gezien het grootste deel van de lessen al ruim een jaar digitaal plaatsvindt. Dit wordt voor veel studenten als uitdagend ervaren. Zij geven aan dat er thuis vaak teveel afleiding is en dat zij zich minder goed kunnen concentreren dan tijdens de fysieke lessen. Studenten hebben dan ook een duidelijke voorkeur voor fysieke lessen (90 procent). De waardering voor docenten is met een 7,2 beoordeeld. De studenten waarderen de manier van feedback geven, motiveren, het geven van korte opdrachten en hoe de docenten hun best doen om de online lessen aantrekkelijker te maken. Afwisseling in de vorm van online lesgeven vinden de studenten belangrijk. 
 

Voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo)

Ruim 200 vavo-studenten van mboRijnland hebben een aparte vragenlijst specifiek voor de Vavo ingevuld. Ook uit dit onderzoek blijkt dat de tevredenheid ten aanzien van alle onderdelen is gestegen ten opzichte van vorig jaar. De vakkennis van docenten wordt gemiddeld gewaardeerd met een 7,9 en de mentor scoort een 7,5 voor de begeleiding. Wat verder opvalt is dat de opleiding zeer goed aansluit op de verwachtingen van de student (80 procent) en dat de informatievoorziening aan de student erg hoog gewaardeerd wordt op verschillende onderdelen. 
 
Door: Nationale Onderwijsgids