Stagediscriminatie in het mbo moet bij de bron aangepakt worden

Het is voor mbo-studenten met een niet-westerse migratie-achtergrond veel moeilijker om aan een stageplek te komen dan voor jongeren met een westerse achtergrond. Dit wordt door een groot deel veroorzaakt door vooroordelen. Volgens Danielle Scholtes, projectmanager mbo bij Nuffic, kan dit het beste aangepakt worden door te investeren in internationale competenties in het onderwijs. Dit meldt Nuffic.

“Iedere vorm van discriminatie of uitsluiting tijdens een mbo-stage of leerwerkplek is onacceptabel”, benadrukt Scholtes. “Mbo’ers zijn bovendien onmisbaar in de maatschappij van nu, dat zien we vooral in sectoren als techniek, bouw en gezondheidszorg. Die kampen nog steeds met tekorten. Alle zeilen bij dus, om alle mbo-studenten de kansen op de arbeidsmarkt te bieden waar ze recht op hebben. Die vooroordelen pakken we aan door te investeren in internationale competenties in het onderwijs.”

Internationalisering

Scholtes wil dat er ook in het mbo wordt geïnvesteerd in internationalisering van het onderwijs: “Door te investeren in de interculturele vaardigheden van leerlingen, studenten, maar ook van docenten pakken we stagediscriminatie aan bij de bron. Immers: de studenten van nu, zijn de stagebegeleiders van de toekomst.”

De meeste mbo’ers komen na hun opleiding op de regionale arbeidsmarkt terecht, maar ook die internationaliseert steeds meer. Buitenlandse toeleveranciers, internationale vakkennis en klanten met verschillende culturele achtergronden zorgen voor een meer diverse arbeidsmarkt. Nuffic wil internationaliseringsactiviteiten in mbo-opleidingen inbedden om mbo-studenten op die manier voor te bereiden op de arbeidsmarkt. Hierbij wordt gedacht aan studies of stages in het buitenland, maar ook tweetalig onderwijs, online samenwerkingsprojecten met scholen in het buitenland, of stages bij internationaal georiënteerde bedrijven in de regio.

Door: Nationale Onderwijsgids