ROC van Twente start campagne voor Twentestage.nl
Er is een campagne van start gegaan waarin bedrijven en organisaties in de regio Twente worden opgeroepen om stageplekken aan te bieden aan mbo-studenten via een nieuw initiatief: Twentestage.nl. Door corona zijn veel stageplekken in de afgelopen tijd weggevallen en de nood neemt toe. Nog even en ruim 1.000 studenten zijn dringend op zoek naar een stage- of leerwerkplek. Alle reden voor ROC van Twente om een tandje bij te zetten en regionaal initiatief te tonen. Dit meldt ROC van Twente.
De campagne is een initiatief van ROC van Twente en het is de bedoeling dat de krachten worden gebundeld met andere regionale onderwijsinstellingen als Saxion en netwerken en platforms van de ondernemers in Twente. De komende tijd worden werkgevers uit de regio actief benaderd om stage- en leerwerkplekken aan te bieden via Twentestage.nl. 
 

Nijpend tekort aan stageplaatsen door corona

Voor mbo-studenten is leren in de praktijk nodig om het vak te leren en voor het halen van hun diploma. Er is vooral een tekort in stageplekken voor functies in de zorg en voor kwetsbare niveau 2-studenten. Maar ook de studenten in de horeca, detailhandel, veiligheid en zakelijke dienstverlening komen lastig aan een goede leerwerkplek. 
 
John van der Vegt, voorzitter College van Bestuur ROC van Twente: “Als regio Twente doen we het tot nu toe relatief goed. Noaberschap op z’n best! De toekomst van ons beroepsonderwijs is voor ons allemaal van groot belang en regionaal talent moet de kans kunnen krijgen om de juiste praktijkervaring op te doen. Investeren in talent en vakmanschap blijft broodnodig voor de kracht van onze regio. Maar de nood is hoog en neemt toe. Daarom starten we nu met het intensiveren van de werving van stageplaatsen via Twentestage.nl. De site is live en leerbedrijven kunnen zich melden. Ik zeg: doen!”
 

Twentestage.nl

Op Twentestage.nl kunnen (mogelijke) leerbedrijven stageplekken melden en gematcht worden met mbo-studenten die een plek zoeken. Hierbij worden zij actief ontzorgd om een (ruimere) erkenning te krijgen als leerbedrijf en geholpen met het aanvragen van een speciale subsidie op stageplaatsen van de Provincie. Per BBL-plek is dat 5.000 euro en voor elke BOL-plek is dat 1.500 euro.
 
Door: Nationale Onderwijsgids