Saxion en ROC Aventus werken samen met ondernemers in Cleantech Regio

Onderwijs en ondernemers in de Cleantech Regio gaan meer samenwerken om de drempels voor een carrièreswitch te verlagen. Hierdoor moet het makkelijker worden voor mensen om van baan te wisselen in een arbeidsmarkt die snel verandert. Met steun van provincie Gelderland zetten onderwijs en ondernemers 3 pilots op. Hiermee leiden ze 75 mensen op en begeleiden ze hen van werk naar werk in de Cleantech Regio. Dit meldt de provincie Gelderland.

Gedeputeerde Peter Kerris: “De COVID-19 crisis laat zien hoe belangrijk het is om werknemers wendbaar en weerbaar te maken en te begeleiden van banen die verdwijnen naar nieuwe banen waarvoor een tekort aan mensen is.”
 

Wendbare arbeidsmarkt

De arbeidsmarkt in Nederland verandert snel: de komende jaren verdwijnen naar schatting 1,3 miljoen banen. Tegelijk komen er 1,4 miljoen nieuwe banen bij. Als iemand een overstap wil maken naar een nieuwe baan in een andere sector, is daarvoor vaak een diploma nodig. Als onderwijs en ondernemers meer samenwerken in verschillende sectoren, kunnen werknemers sneller overstappen. Zo wordt het eenvoudiger om te wisselen naar banen in sectoren met veel kansen, zoals techniek, zorg en ICT.
 

Korte omscholingstrajecten

Met het programma ‘Samenwerken aan Wendbaarheid’ zetten Hogeschool Saxion en ROC Aventus samen met bedrijven en instellingen samen omscholingstrajecten op van maximaal 1 jaar. Maatschappelijke partners zoals Leerwerkloket Stedenvierkant, FactorWerk, Gelders Vakmanschap en Deventer Informatiestad werken samen bij het werven van kandidaten. Zo geven zij invulling aan Actieplan Human Capital van de regio en ontwikkelen zij samen een manier van werken die ook geschikt is voor de lange termijn.
 
Martijn Braber van Saxion: “Het is onze ambitie om werknemers op maat om te scholen én direct ook een nieuwe baan te bieden bij een werkgever in de regio.”
 

Sociaaleconomische impact

De uitdaging is om zoveel mogelijk drempels die ervaren worden bij het wisselen naar een ander beroep, weg te halen bij werknemers en bedrijven. Met onze steun gaan 3 pilots van start om werknemers op te leiden en begeleiden voor en in een andere baan. Doel is dat straks elk jaar 1.000 werknemers begeleid kunnen worden bij een carrièreswitch in de regio. Shira van der Werf van de Cleantech Regio: “Juist nu is het extra belangrijk dat mensen flexibel en weerbaar zijn op de arbeidsmarkt.”
 
Door: Nationale Onderwijsgids