Minister wil urennorm mbo aanpassen

Minister Ingrid van Engelshoven (Onderwijs) wil de urennorm zoals die momenteel in het mbo geldt aanpassen. Momenteel wordt er vaak van de norm afgeweken en onlangs werd een petitie voor de afschaffing ook breed ondertekend door docenten. Dit meldt MBO Today.

De urennorm bepaalt uit hoeveel uren een onderwijsprogramma bestaat, en maakt onderscheid tussen ‘begeleide onderwijstijd’ (BOT-uren) en tijd die aan beroepspraktijkvorming wordt besteed (BPV-uren). Onder bepaalde voorwaarden kunnen scholen van de norm afwijken, maar de school moet dan wel duidelijk kunnen maken waarom en hoe met minder uren toch een goed onderwijsprogramma gemaakt kan worden. Daarnaast moet de ondernemingsraad het eens zijn met de afwijking.

Het ministerie van onderwijs stimuleert scholen om gebruik te maken van de mogelijkheid tot het afwijken van de norm. Toch blijkt dat veel scholen de urennorm als een belemmering zien, zeker als het aankomt op het innoveren van het onderwijs. Daarom bood onderwijsinnovator Frank van den Ende onlangs een petitie aan de MBO Brigade aan tegen de urennorm. Dit bleek succesvol, aangezien minister Van Engelshoven bij het laatste onderwijsdebat aangaf de urennorm te willen aanpassen: “Als blijkt dat scholen zo veel behoefte hebben om van de urennorm af te wijken, komt er een moment dat je de vraag moet stellen of de urennorm zelf nog wel zinvol is.”

Door: Nationale Onderwijsgids