Tekort van ruim 20.000 stageplekken voor mbo-studenten

Vanwege de coronapandemie was er het afgelopen jaar een tekort van ruim 20.000 stageplekken voor mbo-studenten. Eén op de vijf mbo’ers dreigt daarom studievertraging op te lopen, staat in de Keuzegids MBO 2021, die donderdag verschijnt.

"Het ontstaan van het tekort is vooral te wijten aan de coronamaatregelen: bedrijven die tijdelijk moesten sluiten, geen tijd hadden voor het begeleiden van stagiairs of geen geld konden vrijmaken voor een stagevergoeding." Volgens de Keuzegids zijn de minste stageplekken te vinden in marktsegmenten als de zorg, horeca en luchtvaart.

Stagebegeleiding

Mbo-studenten hechten veel waarde aan opleidingen die hen het beste ondersteunen bij een stage, een taak die dankzij de coronacrisis nog urgenter is geworden. De Keuzegids zette nog voordat de eerste lockdown in maart 2020 in werking werd gesteld een enquête onder deze studenten uit over de stagebegeleiding vanuit school en hulp bij het vinden van een stage. Hogeschool Tio komt daarin als beste naar voren, gevolgd door IVA Driebergen en de Leidse instrumentenmakers School, aldus de Keuzegids. De laagste score, met 2,85 punten, niet heel ver onder de gemiddelde beoordeling van 3,05, kreeg Helicon Opleidingen.

"Met name particuliere en specialistische scholen scoren goed. Opvallend is dat onderaan de lijst met name 'groene' scholen staan, met opleidingen in voeding, natuur en milieu."

Mbo-scholen zijn niet verplicht een stage voor studenten te regelen, maar wel om ze erbij te helpen. Alleen scholen die zijn beoordeeld door minimaal 150 respondenten zijn meegenomen in de vergelijking.

Door: ANP