Mbo-studenten vrezen voor studievertraging door online onderwijs

Veel mbo-studenten gaan ervan uit dat ze studievertraging zullen oplopen door de coronacrisis, zo blijkt uit een onderzoek onder meer dan 1000 mbo’ers. Momenteel vindt ongeveer 70 procent van het onderwijs op het mbo online plaats. Dit meldt NOS.

Het onderzoek werd uitgevoerd door JOB, de belangenvereniging van mbo-studenten. Uit het onderzoek komt naar voren dat veel mbo’ers niet tevreden zijn over het huidige onderwijs. Maar zo’n 30 procent van het onderwijs vindt fysiek plaats en de kwaliteit van het online onderwijs laat volgens veel studenten te wensen over. Daarom ondertekenden al ruim 55.000 studenten een petitie voor korting op het collegegeld. Minister Van Engelshoven is niet van plan het collegegeld te verlagen omdat onderwijsinstellingen volgens haar het geld momenteel hard nodig hebben. Wel denkt ze er aan om aan het einde van het studiejaar te kijken naar financiële compensatie voor studenten die vertraging opliepen.

Ondertussen kampen veel studenten met motivatie- en concentratieproblemen door het thuisonderwijs. Het is met name het gebrek aan interactie met docenten en andere studenten dat veel mbo’ers erg zwaar vinden.

Door: Nationale Onderwijsgids