ROC Kop van Noord-Holland en particuliere opleiders slaan handen ineen

Het ROC Kop van Noord-Holland gaat samenwerken met Opleiding.nl, een op werkenden gericht initiatief van particuliere opleiders. Doel van de samenwerking is om een zo breed mogelijk opleidingsaanbod voor volwassenen binnen het noordelijke gedeelte van de provincie Noord-Holland toegankelijk te maken. De samenwerking komt tot uiting in de vorm van een regionaal onderwijsplatform onder de noemer mbo.nl. De ambitie is om het platform nog voor het einde van dit jaar gereed te hebben. Dit meldt ROC Kop van Noord-Holland.

Door de samenwerking met de particuliere opleiders voor werkenden, zal een platform ontstaan dat relevant is voor de Noord-Hollandse arbeidsmarkt. Hier worden niet alleen individuen geholpen met een relevant onderwijsaanbod op mbo-niveau, maar ook worden bedrijven in de regio ontzorgd op het gebied van hun specifieke leervragen. Door het platform regionaal in te steken, sluit het aanbod optimaal aan bij de specifieke arbeids- en opleidingsmarkt binnen de woon- en werkomgeving van de werkenden en werkzoekenden. Ook is het passend bij het verzorgingsgebied van regionale bedrijven in het noorden van Noord-Holland. 
 

Leven lang ontwikkelen ook binnen de regio belangrijker dan ooit

De particuliere opleiders werken landelijk al samen binnen het platform Opleiding.nl. Steven Steenbergen, directeur van Opleiding.nl: “Door nu ook de samenwerking aan te gaan met regionale opleidingscentra in het publieke domein, kunnen we de belangrijke ontwikkeling van kennis en vaardigheden nog beter faciliteren. In het kader van duurzame inzetbaarheid is een significante inzet op het gebied van omscholing en bijscholing van menselijk kapitaal en het ontwikkelen van een inclusieve en meer skills-georiënteerde arbeidsmarkt vereist. Om dit echt te laten slagen is niet alleen een nationale aanpak nodig, maar ook een sterk regionale inkleuring, waarin publieke en private partijen op regionaal niveau intensief met elkaar samenwerken.”
 

ROC Kop van Noord-Holland wil regionale arbeidsmarkt versterken

Odilon Romero, directeur van Onderwijsgroep Noordwest Holland, het samenwerkingsverband van ROC Kop van Noord-Holland en het Clusius College: “Met mbo.nl maken we heel eenvoudig inzichtelijk welke opleidingsmogelijkheden er zijn in onze regio. We weten dat een groot deel van de volwassenen het lastig vindt de juiste opleiding of training te kiezen. Door de gemeenschappelijke inzet van ons als Onderwijsgroep Noordwest-Holland en de grote private opleiders voor werkenden in het platform mbo.nl, maken we het inzicht in keuzemogelijkheden zowel completer als overzichtelijker en wordt de deelnamegraad aan LLO ook in het noordelijke gedeelte van de provincie Noord-Holland groter.”
 
Door: Nationale Onderwijsgids