Subsidie voor Amersfoortse projecten om aansluiting onderwijs op werk te verbeteren

Vier samenwerkingsprojecten ontvangen een bijdrage uit het Toekomstfonds Onderwijs Arbeidsmarkt. Onderwijsinstellingen en bedrijven in de regio Amersfoort konden tot 15 mei 2020 via het fonds subsidie aanvragen voor samenwerkingsprojecten die de overgang van school naar werk bevorderen. Dit meldt gemeente Amersfoort.

In totaal zijn er vijf aanvragen ingediend. Een onafhankelijke adviescommissie heeft de aanvragen beoordeeld. Vier projecten ontvangen een bijdrage uit het fonds van in totaal 149.500 euro. Met het Toekomstfonds Onderwijs Arbeidsmarkt faciliteert gemeente Amersfoort de samenwerking tussen onderwijsinstellingen en bedrijven in de regio.
 
De vier projecten zijn Lomans Academy, Young Innovators, Duurzame toekomst op het spoor en Professionaliseren binnenschoolse praktijk SRO/natuurboerderij.
 
  • Lomans Academy. MBO Amersfoort en Lomans starten de Lomans Academy, een initiatief om jongeren te enthousiasmeren voor techniek door het aanbieden van leerwerktrajecten.
  • Young Innovators. Via lessen op school, een climathon hackathon en een vervolgtraject (voor de meest gemotiveerde leerlingen) gaan jongeren aan de slag met de vaardigheden die nodig zijn om op een innovatieve en duurzame manier aan gebiedsontwikkelingen te werken en in relatie tot de uitdagingen die klimaatverandering met zich meebrengt.
  • Duurzame toekomst op het spoor. Voor de technische vmbo’s wordt een programma ontwikkeld van duurzame technologie in de railsector als opleidings- en beroepsoriëntatie en als stimulans om te kiezen voor opleidingen in het technische vmbo en mbo.
  • Professionaliseren binnenschoolse praktijk SRO/natuurboerderij. Natuurboerderij De Brinkhorst is een specifieke praktijkplek om studenten voor te bereiden op de arbeidsmarkt of te laten doorstromen naar een niveau-2 opleiding.

Door: Nationale Onderwijsgids