Komen studenten in aanmerking voor financiële compensatie van les-, cursus of collegegeld?

Iedereen die in de periode september 2020 tot en met januari 2021 een mbo-diploma haalt, ontvangt in het eerste kwartaal van 2021 eenmalig een compensatiebedrag, ter hoogte van maximaal 3 maanden les-/ cursus-/ of collegegeld. 

3 maanden zou voor een bbl-student neerkomen in het mbo op een eenmalige tegemoetkoming van 150 euro en een bol-student in het mbo ontvangt 300 euro.
 

Wat moet ik als student doen om deze financiële compensatie (van lesgeld, cursusgeld of collegegeld) te ontvangen?

 
Als uw gegevens bij DUO bekend zijn, hoeft u niets te doen en zal DUO het bedrag automatisch naar u overmaken. Als er gegevens van u ontbreken, zal DUO contact met u zoeken om deze gegevens op te vragen. U ontvangt het bedrag uiterlijk 31 maart 2021. 
 
Door: Nationale Onderwijsgids
Bron: Rijksoverheid