Praktijkgestuurd Leren KW1C helpt gat arbeids-markt Zorg te dichten

Drie jaar geleden startte het Koning Willem I College met een nieuwe leerroute: Praktijkgestuurd Leren (PGL). Bij deze leerroute, die beschikbaar is voor zorgopleidingen (bol), bepalen ervaringen die studenten in de praktijk opdoen voor een groot deel welke kennis en kunde zij wanneer leren. De praktijk is dus leidend en niet de theorie. Hierdoor zijn zij eerder in staat hun cliënten goede zorg te bieden. De populariteit van deze manier van leren neemt enorm toe. De eerste studenten van deze leerroute kregen deze week hun mbo-diploma. Dit meldt het  Koning Willem I College.

Op dit moment is PGL alleen nog weggelegd voor studenten die in de zorg willen werken. Maar er wordt ook gekeken naar andere sectoren, zoals Techniek, waar ook een groot gat is tussen de vraag en het aanbod van gekwalificeerde medewerkers. Vanaf september zijn ook een aantal bbl-opleidingen ook in PGL-vorm te volgen. Studenten kunnen dan vier keer per jaar instappen, wat de flexibiliteit van de opleiding nog verder vergroot.
 

Eigen leerroute

PGL-studenten lopen gedurende hun hele opleiding zestien uur per week stage. Zij worden intensief begeleid vanuit school en op hun stage. Bij de instelling waar zij stage lopen halen zij leervragen op die zij op school onderzoeken en beantwoorden. Reflectie van het eigen handelen en nemen van verantwoordelijkheid staan centraal. Iedereen doorloopt zijn eigen leerroute, op zijn eigen tempo. Leert de student snel, of heeft hij of zij al wat praktijkervaring, dan kan de opleiding in kortere tijd worden doorlopen.
 
Marjon Sanders, projectleider bij het Koning Willem I College: “Studenten kiezen bewust voor deze vorm van leren. Ze hebben zelf de regie over hun studie. Dat vraagt dat zij zelf verantwoordelijkheid nemen, maar ook goede begeleiding krijgen vanuit school en de instelling waar zij stage lopen. Aan de hand van hun portfolio van uitgewerkte opdrachten laten zij zien dat zij voldoen aan het wettelijke beroepsvereisten, zoals beschreven in het kwalificatiedossier.” 
 

Eerder klaar

Drie van de studenten die nu diplomeren waren eigenlijk al in maart klaar met hun opleiding Maatschappelijke Zorg niveau 4. Zij rondden hun opleiding dus in minder dan drie jaar af. Door de uitbraak van het coronavirus werd de uitreiking van hun diploma uitgesteld. De eerste PGL-studenten Helpende (niveau-2) studeren af na een traject van twee jaar.
 

Volwaardig mbo

In totaal doen bijna honderd studenten op dit moment een PGL-opleiding voor:
  • Helpende (niveau 2)
  • Verzorgende IG (niveau 3)
  • Maatschappelijk Zorg (niveau 4)
Zij lopen stage bij regionale instellingen in gehandicaptenzorg, ouderenzorg en dagopvang. De instellingen zijn vooral erg te spreken over de sterk groeiende zelfstandigheid van de studenten en de mate waarin de instelling betrokken is bij het opleiden van de studenten.
 
Na het afronden van hun PGL-opleiding krijgen de studenten een volwaardig mbo-diploma en kunnen zij eventueel doorstromen naar een hbo-opleiding.
 
Door: Nationale Onderwijsgids