Mbotoegankelijk: alle informatie voor mbo'ers met een ondersteuningsvraag

Het Expertisecentrum inclusief onderwijs (ECIO) heeft de website www.mbotoegankelijk.nl gelanceerd. Hier vinden alle mbo’ers met een functiebeperking of ondersteuningsvraag antwoord op hun vragen en inzicht in de beschikbare voorzieningen, aanpassingen en regelingen voor hun specifieke ondersteuningsvraag. Dit meldt ECIO.

Zo biedt de website bijvoorbeeld informatie over financiële compensatie bij studievertraging als gevolg van een beperking of over extra tijd bij een tentamen. De website is opgezet na een oproep van de Tweede Kamer om de informatievoorziening voor mbo-studenten met een ondersteuningsvraag te verbeteren. De website is tot stand gekomen met subsidie van het ministerie van OCW en in samenwerking met de jongerenorganisaties JOB en Jongerenpanel ZeP.
 
Elke van Doorn, adviseur bij ECIO: “Juist nu is het belangrijk dat er een digitaal informatiepunt beschikbaar is voor studenten met een ondersteuningsvraag. Met de komst van de coronacrisis komen studenten misschien minder snel in contact met een docent of begeleider hierover. Op de website kunnen mbo-studenten met een ondersteuningsvraag of beperking terecht met al hun vragen.”
 

Het informatiepunt: een brug tussen belemmeringen en aanpassingen

De website is bedoeld een brug te slaan tussen een belemmering of diagnose waar een student tegen aan kan lopen en biedt aanpassingen die hiervoor beschikbaar zijn. Bijvoorbeeld dat studeren in een prikkelarme ruimte behulpzaam kan zijn voor studenten met een concentratiebelemmering of dat er voor studenten die niet kunnen werken, ten gevolge van hun beperking, financiële hulp vanuit de gemeente mogelijk is. De website heeft ook een optie om een test te doen waarmee de student kan uitvogelen waar hij mogelijk aanspraak op kan maken. De uitslag van deze test kan de student opslaan zodat hij dit ook kan tonen op zijn school. 
 

Betere informatievoorziening voor studenten met een ondersteuningsvraag

Studenten met een ondersteuningsvraag zijn studenten die belemmeringen in het onderwijs ervaren omdat zij bijvoorbeeld belast zijn met mantelzorgtaken, jong ouderschap of een functiebeperking. In het mbo geeft 40 procent van de studenten aan een functiebeperking te hebben. Daarnaast blijkt dat 57 procent van de mbo-studenten niet of nauwelijks op de hoogte is van de ondersteuning die zij kunnen ontvangen op de school waar zij gaan studeren. Het informatiepunt moet hier verandering in gaan brengen zodat mbo-studenten die studeren of gaan studeren beter weten welke ondersteuning zij kunnen krijgen. 
 
Door: Nationale Onderwijsgids