Aanpassing openbaar vervoer voor studenten echt tijdelijk

Per 15 juni gaan vervoersbedrijven en scholen werken met een tijdelijk regeling binnen tijdsvensters. Er is wat de MBO Raad betreft echter geen sprake van een structurele aanpassing van openbaar vervoer voor studenten. “Het onderwijs is geen parallelle wereld die gemakkelijk even op een ander spoor te zetten is.” Dit meldt de MBO Raad.

Juist de laatste dagen, in aanloop naar 15 juni en effectuering van de afspraken die zijn gemaakt met het ministerie van onderwijs, van I&W, de vervoersbedrijven en het beroepsonderwijs, duiken hardnekkige berichten op dat het hier om structurele afspraken gaat. Zo schreef OV-magazine dat studenten vanaf het nieuwe studiejaar niet meer in de spits hoeven te reizen en dat daarmee een lang gekoesterde wens van het ov in vervulling gaat. Een andere bron meldt dat het kabinet nadenkt over het structureel weren van studenten uit de spits.
 
Frank van Hout, waarnemend voorzitter MBO Raad: “Dit is een noodregeling die zal gelden tijdens de coronacrisis en is bedoeld om iedereen veilig te laten reizen. Dat is voor scholen nu werkbaar om dat het nog om relatief kleine aantallen studenten gaat. Met een normale studentenpopulatie, die niet alleen op school moet zijn, maar ook op het leerbedrijf is dat niet realistisch. De regeling is dus echt tijdelijk.”
 
De MBO Raad zet vanuit sociaal en didactisch perspectief vraagtekens bij het gemak waarmee afstandsonderwijs wordt omarmd ten behoeve van spreiding in het openbaar vervoer. “We merken aan de studenten en aan de docenten dat ze snakken naar weer gewoon op school, met elkaar, naar persoonlijk contact. Het missen van die sociale context, daarin zijn ze niet anders dan anderen in dit land. Aan thuiswerken zit voor werkend Nederland ook een grens.” 
 
De MBO Raad wil met de scholen afstandsonderwijs goed met studenten en docenten kunnen evalueren. “We zijn in april halsoverkop overgestapt op andere vormen van onderwijs. Het is zeer de vraag wat de leereffecten daarvan zijn. Het specifieke karakter van het mbo is juist dat het praktijkleren, niet alleen in leerbedrijven maar ook in schoolgebouwen, een belangrijk element van het didactisch concept vormt. Daarbij is het van groot belang dat de studenten, docenten en instructeurs elkaar in de ogen kunnen kijken. Het is niet ondenkbaar dat de evaluatie van het afstandsonderwijs gaat leiden tot een mix van onderwijs op afstand en op school. Maar of dat gaat gebeuren, hoe en in welke verhouding, is een serieus vraagstuk waar we echt nog degelijk onderzoek naar moeten doen.”
 
Door: Nationale Onderwijsgids