Normal_studenten_mbo_verpleging_verpleegkunde_zorg

Vorige week heeft de Onderwijsinspectie de Staat van het Onderwijs 2020 gepubliceerd. Hierin signaleert de inspectie trends en ontwikkelingen in het onderwijsstelsel en binnen de onderwijssectoren. Vandaag lichten we het middelbaar beroepsonderwijs kort uit.

Kansenongelijkheid

Afgelopen jaren was er sprake van een stijgende lijn in de resultaten van het mbo, maar deze lijn zet zich niet voort. De kans om het mbo te verlaten met een diploma is niet voor iedereen gelijk maar is afhankelijk van geslacht, achtergrond en leeftijd. 
 
Hoewel de inspectie ziet dat er oog is voor de verschillende doelgroepen in het mbo, is er nog niet altijd sprake van succesvolle differentiatie. De arbeidsmarktkansen voor mbo-gediplomeerden zijn over het algemeen goed, maar ook hier zijn verschillen op basis van geslacht en achtergrond. 
 

Kwaliteitszorg

De bestuurskracht in het mbo is de afgelopen jaren toegenomen. De meeste besturen hebben hun stelsel van kwaliteitszorg zo ingericht dat ze daarmee zicht krijgen op de onderwijskwaliteit. Maar bij veel instellingen ontbreekt een expliciete beoordeling van de onderwijskwaliteit en/of een onderbouwing van het oordeel.
 
 
Door: Nationale Onderwijsgids