Minister Koolmees bezoekt Zuid-Holland rond leven lang ontwikkelen in het mkb

Minister Wouter Koolmees, Sociale Zaken en Werkgelegenheid bezocht op 3 maart het innovatieve mkb-bedrijf Weighpack in Den Haag. De Economic Board Zuid-Holland (EBZ) bij monde van voorzitter Marja van Bijsterveldt en gedeputeerde Willy de Zoete heeft samen met ondernemers uit de regio de minister bijgepraat over een leven lang ontwikkelen in het mkb en de ontwikkelingen op de Zuid-Hollandse arbeidsmarkt. Dit meldt provincie Zuid-Holland.

SLIM-regeling

Centraal bij het werkbezoek stond de begin maart gelanceerde SLIM-regeling van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Deze regeling stelt 50 euro miljoen beschikbaar voor leven lang ontwikkelen, waarvan 48 euro miljoen is bestemd voor het mkb. De regeling financiert initiatieven die gericht zijn op het stimuleren van leren en ontwikkelen. Dit initiatief is zeer welkom benadrukt gedeputeerde Willy de Zoete: “Leven lang ontwikkelen is een belangrijk thema voor Zuid-Holland. Het is zaak dat obstakels hierbij door alle betrokkenen zoveel mogelijk worden weggenomen.”
 

Minister Koolmees

“Kennis en vaardigheden bijspijkeren is voor elke organisatie belangrijk", zegt minister Koolmees. “Zeker voor een bedrijf als Weighpack. Ik heb gezien hoe Weighpack dat in de praktijk aanpakt. Het kabinet wil dat alle bedrijven in Nederland aan de slag gaan met leven lang ontwikkelen. We zien dat kleinere bedrijven daar soms moeite mee hebben. Daarom helpen we hen een handje met de SLIM-regeling. Want leren en ontwikkelen is heel hard nodig om mensen goed inzetbaar te houden op de arbeidsmarkt. En om ervoor te zorgen dat mensen hun werk leuk blijven vinden.”
 

Human Capital akkoord

Leven lang ontwikkelen is één van de kernpijlers van het in juni 2019 afgesloten Zuid-Hollandse Human Capital Akkoord. Hierin committeren 66 partijen uit bedrijfsleven, onderwijs en overheid zich om in de regio 40.000 werknemers en 45.000 flexwerkers in staat te stellen een vorm van scholing te volgen. Daarbij worden 1.000 werkgevers ondersteund en 55.000 werknemers geholpen de overstap te maken naar ander werk. De Economic Board Zuid-Holland stelt de kennis, ervaring en het netwerk van het Human Capital Akkoord ter beschikking aan het ministerie van SZW voor pilots in de regio.
 
Door: Nationale Onderwijsgids