Weer meer jongeren voortijdig van school zonder diploma

Het aantal jongeren dat zonder diploma van school gaat is opnieuw gestegen. In het schooljaar 2018/2019 waren er 26.894 schoolverlaters, een toename van ruim 1000 ten opzichte van een jaar eerder. Minister Ingrid van Engelshoven (Onderwijs) noemt de trend "zeer zorgelijk".

Het kabinet wil dat er in 2024 maximaal 20.000 kinderen zonder vwo- of havodiploma, of diploma op mbo-niveau 2, 3 of 4 van school gaan. Maar dat doel raakt steeds verder uit zicht. Het aantal neemt nu al drie jaar op rij toe. Het aantal uitvallers in het voortgezet onderwijs nam iets af, van 4746 naar 4539. Maar in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) was er een flinke toename: van 20.287 naar 21.571.

De overgrote meerderheid (90 procent) is 18 jaar of ouder. Van Engelshoven werkt aan een wetsvoorstel waarmee gemeenten jongeren onder de 21 zonder diploma kunnen verplichten alsnog een zogenoemde kwalificatie te behalen.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek doet onderzoek naar de redenen voor de toename. Dat onderzoek moet voor de zomer klaar zijn, aldus de minister.

Van Engelshoven wijst in haar brief aan de Tweede Kamer ook op een positieve ontwikkeling: het aantal voortijdige schoolverlaters met een baan nam toe, van 8425 in 2017/2018 naar 9235 in 2018/2019.

Door: ANP