Leerlingen verlaten praktijkonderwijs vroegtijdig voor gratis ov-kaart in mbo

Een gratis ov-kaart en de status van een mbo-opleiding verleiden sommige leerlingen uit het  praktijkonderwijs om voortijdig naar het mbo te gaan. Om uitval te voorkomen, pleit de Sectorraad Praktijkonderwijs voor een gratis ov-kaart voor deze leerlingen en een mbo 1-opleiding in eigen beheer. Dit meldt het Algemeen Dagblad.

De Sectorraad Praktijkonderwijs maakt zich zorgen over deze leerlingen, die veelal nog niet klaar zijn voor het mbo. Ze vallen daardoor vaak alsnog uit, maar hebben dan geen recht meer op begeleiding vanuit het praktijkonderwijs. Het gaat om extra kwetsbare jongeren, die zonder de juiste begeleiding sneller in bijvoorbeeld de criminaliteit kunnen belanden. 
 

Gratis ov-kaart

De leerlingen komen onder andere in de verleiding door een gratis ov-kaart. Daarom wil de Sectorraad Praktijkonderwijs dat ook deze leerlingen recht krijgen op een ov-jaarkaart zodra ze 16 jaar zijn. Ook is de status van een mbo-opleiding in de ogen van de leerlingen belangrijk.  Praktijkscholen willen zelf meer mbo 1-opleidingen gaan aanbieden. Het blijkt namelijk dat leerlingen die vanuit een praktijkschool een mbo 1-opleiding doen, meer kans hebben om door te stromen naar een mbo 2-opleiding dan wanneer zij deze entreeopleiding op een mbo-instelling volgen. 
 

Samenwerking met mbo

Hiervoor is het praktijkonderwijs echter afhankelijk van de samenwerking met een mbo in de buurt. En waar de MBO Raad zegt tevreden te zijn over de afspraken tussen praktijk- en mbo-scholen om de leerlingen goed te begeleiden naar het mbo, geeft de Sectorraad Praktijkonderwijs aan dat die samenwerking niet overal goed verloopt. Als de leerlingen uitvallen, missen ze op het mbo de begeleiding naar een geschikte baan. Praktijkscholen hebben een intensieve begeleiding waardoor leerlingen altijd op een goede plek terechtkomen. 
 
Door: Nationale Onderwijsgids