Rijksmuseum en ThiemeMeulenhoff verlengen samenwerking

Het Rijksmuseum en ThiemeMeulenhoff, één van de grootste aanbieders van leermiddelen in het Nederlandse onderwijs, hebben hun educatieve samenwerking verlengd. Vandaag sloten de partijen een nieuwe, tweejarige overeenkomst om het jarenlange educatieve partnerschap voort te zetten. Dit meldt ThiemeMeulenhoff.

Het Rijksmuseum en ThiemeMeulenhoff maken ook de komende twee jaar over en weer gebruik van elkaars expertise om het onderwijs te verrijken. Leren over kunst, cultuur, geschiedenis en de wereld van nu doe je in en buiten de school. Het museum en de uitgeverij dragen met de samenwerking graag bij aan het vakmanschap van leerkrachten en docenten en aan de maatschappelijke ontwikkeling van leerlingen in het basis-, voortgezet en beroepsonderwijs.
 

ThiemeMeulenhoff en Rijksmuseum

ThiemeMeulenhoff is Educatief Partner van het Rijksmuseum. ThiemeMeulenhoff en het Rijksmuseum sloten in 2014 de eerste meerjarige samenwerkingsovereenkomst. Als gevolg daarvan zijn de museumschatten inmiddels vast onderdeel van de lesmethoden geschiedenis, godsdienst, kunst- en levensbeschouwing van ThiemeMeulenhoff. Ook is in de afgelopen jaren samengewerkt aan nieuwe leeroplossingen voor primair, voortgezet en beroepsonderwijs waarin leren over kunst en cultuur in en buiten de klas hand in hand gaan. Tijdens het partnerschap wordt er lesmateriaal ontwikkeld en samengewerkt aan innovatieve leermiddelen en deskundigheidsbevordering. ThiemeMeulenhoff en het Rijksmuseum helpen docenten onder meer bij het toepassen van kritische denkvaardigheden in hun lessen. Ook kunnen leerlingen en studenten in het Rijksmuseum speciaal voor hen ontwikkelde rondleidingen volgen die aansluiten op het curriculum.
 
Door: Nationale Onderwijsgids