Ervaringen van uitzendkrachten met leerbudget in kaart gebracht

De ervaringen van uitzendkrachten met opleidingen zijn positief: 69 procent van de uitzendkrachten geeft aan veel geleerd te hebben en 86 procent stelt dat hetgeen ze geleerd hebben bruikbaar tot zeer bruikbaar is voor hun huidige werk als uitzendkracht. Dit meldt DOORZAAM.

De effecten van de opleidingen op de persoonlijke ontwikkeling van de uitzendkrachten zijn ook positief. Zo denken ze meer na over hun ontwikkeling op de lange termijn, hebben meer zelfvertrouwen gekregen en meer zicht op wat nodig is voor hun toekomstige arbeidsmarktpositie. Iets meer dan een derde van de uitzendkrachten heeft de komende tijd behoefte aan ondersteuning bij werk en opleiding. Ze hebben met name behoefte aan financiering, ervaring opdoen in een hogere functie en mogelijkheden om tijdens werktijd de opleiding te volgen. 
 
Het onderzoek is uitgevoerd door de Beleidsonderzoekers onder uitzendkrachten die in de periode 2018 tot en met juli 2019 een leerbudget hebben ontvangen van DOORZAAM. 4660 uitzendkrachten hebben de vragenlijst ontvangen en 1060 uitzendkrachten hebben de vragenlijst ingevuld. Meer mannen dan vrouwen hebben een opleiding gevolgd: 78 procent mannen en 22 procent vrouwen. 
 
Hieronder enkele cijfers die uit het onderzoek naar voren kwamen:
  • 95 procent van de uitzendkrachten is MBO 4 of lager opgeleid;
  • 30 procent is ouder dan 45 jaar;
  • 59 procent is kostwinner;
  • 65 procent is nog steeds werkzaam als uitzendkracht;
  • 100 procent geeft aan de opleiding te hebben afgerond;
  • 65 procent heeft de opleiding zelf gekozen;
  • 63 procent geeft aan gebruik gemaakt te hebben van het leerbudget vanwege zelfontwikkeling.
 
DOORZAAM het fonds voor de duurzame inzetbaarheid (DI) van uitzendkrachten heeft als missie om de duurzame inzetbaarheid van uitzendkrachten te stimuleren. Bij het stimuleren en bevorderen van duurzame inzetbaarheid gaat het om loopbaan, leren, ontwikkelen, gezondheid en financiën. Duurzame inzetbaarheid (DI) gaat over hoe iedereen op een goede en prettige manier, fit en met plezier kunnen blijven werken tot aan het pensioen. 
 
Door: Nationale Onderwijsgids