Normal_huiswerk__begeleiding__uitleg__studenten__vo__mbo__hbo__docent

In de laatste acht jaar is het aantal mbo-docenten dat in de laagste loonschaal LB is ingeschaald, gestegen van 40 naar 52 procent. Dat blijkt uit het rapport ‘De Financiële Staat van het Onderwijs’. Dit meldt MBO Today.

In een begeleidende brief aan de Tweede Kamer half december schrijft minister Van Engelshoven dat deze stijging met name te verklaren is uit het feit dat er meer nieuwe mbo-docenten zijn bijgekomen. Deze beginnen in de laagste salarisschaal en klimmen in de loop der jaren op naar hogere loonschalen.
 
Volgens minister Van Engelshoven zijn in het kader van het actieplan ‘Leerkracht van Nederland’ specifieke afspraken gemaakt over de salarismix binnen mbo-scholen in de Randstad. Daar zijn er dan ook minder mbo-docenten in de laagste salarisschol, namelijk 40 procent. Het percentage docenten in de schalen LC en LD is sinds 2011 echter gedaald van zo’n 63 procent naar 57 procent. 
 
Door: Nationale Onderwijsgids