Normal_politie__rug_agent_1556940a
De recherche is zo veel capaciteit kwijt aan incidenten dat de aanpak van georganiseerde criminaliteit en ondermijning beperkt van de grond komt. Daarnaast werken de diverse onderdelen die zich met opsporing bezighouden niet als één organisatie en is een variëteit aan werkwijzen ontstaan. In haar Periodiek Beeld Opsporing roept de Inspectie Justitie en Veiligheid (Inspectie JenV) de politie op samen met het Openbaar Ministerie (OM) haar opsporing verder te ontwikkelen en te versterken. Ook krijgt de Politieacademie het advies ervoor te zorgen dat de opsporingsopleidingen beter samenwerken met de recherche en de informatieorganisatie. Dit meldt Inspectie Justitie en Veiligheid.
Opsporing is nu in belangrijke mate incidentgestuurd en lokaal bepaald. De politie wil echter ook structureel aandacht geven aan het bestrijden van ondermijning en georganiseerde criminaliteit. 
 

Opsporingstaak

Opsporing - recherchewerk - is een van de drie hoofdtaken van de politie, naast handhaving en hulpverlening. De Inspectie JenV onderzocht op verschillende terreinen hoe de politie haar opsporingstaak uitvoert.
 

Uitgangspunten

De nationale politie heeft onder meer als uitgangspunt vastgelegd dat ze één organisatie wil zijn waarbinnen verschillende onderdelen goed samenwerken. Een ander uitgangspunt is dat de informatieorganisatie verbonden is met alle afdelingen binnen de politie. Binnen het korps dienen verder heldere sturingslijnen te zijn en moet duidelijk zijn wie verantwoordelijk is voor inzet en optreden van de medewerkers. Deze uitgangspunten heeft de politie niet of slechts ten dele waargemaakt.
 

Opsporingsonderwijs

Eerder maakte de Inspectie JenV al bekend dat er te weinig verbetering zat in het opsporingsonderwijs. Er is te weinig geïnvesteerd in de opsporingsopleidingen waardoor het gros niet voldoet aan de behoefte bij de agenten.
 

Betere samenwerking

De korpsleiding moet bepalen wat zij nodig heeft om de dieper gelegen problemen van criminaliteit aan te pakken. Met het OM dient zij af te stemmen dat de opsporingscapaciteit beter wordt ingezet zodat bijvoorbeeld meer rechercheurs zich met georganiseerde criminaliteit bezig kunnen houden. De korpsleiding moet de informatieorganisatie versterken zodat zij hun landelijke, regionale en lokale recherche-collega’s kan adviseren. Nu richt ze zich vooral op de regionale recherche en minder op de andere onderdelen. 
 

Advies aan Politieacademie

De Politieacademie krijgt het advies ervoor te zorgen dat de opsporingsopleidingen beter aansluiten bij de behoefte. Zij moet beter samenwerken met de recherche en de informatieorganisatie. De Inspectie JenV beveelt de minister van Justitie en Veiligheid aan heldere afspraken te maken met de politie over te behalen resultaten en te bezien of de ingezette verbeteringen toereikend zijn.
 
Door: Nationale Onderwijsgids