Normal_vo__docent__voortgezet_onderwijs__uitleg__helpen__onderwijzer

Is er sprake van kansenongelijkheid in het onderwijs? De onderwijsinspectie constateert "We zien een kloof tussen kansarme en kansrijke leerlingen. Uit onderzoek blijkt dat leerlingen met laagopgeleide ouders stelselmatig worden ondergewaardeerd door leraren in de advisering naar het voortgezet onderwijs." In de 4-delige NTR serie Karim pakt zijn kans onderzoekt presentator Karim Amghar hoe het gesteld is met de kansen van leerlingen met veel potentie maar weinig middelen. Hij spreekt daarvoor met diverse beleidsmakers, ervaringsdeskundigen, onderwijzers, docenten, ouders en de leerlingen zelf. Dit meldt de NTR.

Kansenongelijkheid heeft invloed op het zelfbeeld en op het wereldbeeld van kinderen. De gevolgen kunnen desastreus zijn, blijkt uit Karim's zoektocht. Want: wat doet dat met je als kind en later als je volwassen bent? En hoe heeft dat invloed op de rest maatschappij? 
 
Een ding is zeker: bij Karim ligt de pijn diep. In groep 8 van de basisschool kreeg hij een vmbo-kader advies, in tegenstelling tot zijn Cito-score, die havo uitwees. Gedesillusioneerd belandt hij op de mavo en loopt vervolgens vast op het mbo. “School en de samenleving hadden geen vertrouwen in mij, zo voelde dat”. Rondhangen op straat en een nacht in de cel waren het gevolg. “Gelukkig kwam er een keerpunt in mijn leven, waarna ik me al stapelend omhoog heb gewerkt”. 
 
In de serie worden er meerdere oorzaken van kansengelijkheid onder de loep genomen: leerlingen die te vroeg in hokjes worden geplaatst, segregatie, schaduwonderwijs, invloed van ouders en lerarentekort. Ondanks dat er extra geld komt van het ministerie van Onderwijs blijft de sector kritisch. Wordt er naar echte structurele oplossingen gekeken, of moet ons onderwijssysteem helemaal op de schop?
 
In Karim pakt zijn kans onderzoekt Karim de oorzaken, gevolgen en de oplossingen voor kansengelijkheid in het onderwijs. Is er überhaupt nog hoop op verbetering of is kansengelijkheid een 'fact of life’? De serie werpt een blik op het verleden (historisch perspectief) en kijkt naar de toekomst: Karim die voor zijn dochtertje op zoek gaat naar een geschikte school. Wat zal Karim kiezen?
 
Door: Nationale Onderwijsgids