Normal_toets_examen_denken_huiswerk

Het resultaat van een afgelegd examen in het buitenland kan ‘gewoon’ meetellen voor het behalen van een mbo-diploma door het verlenen van een vrijstelling. De examencommissie kan deze vrijstelling verlenen. Een examen afleggen in het buitenland, bespaart de student kostbare studietijd en het erkende leerbedrijf kan een prima examenlocatie zijn. Het ministerie van OCW, de MBO Raad, het NA Erasmus+, Nuffic en experts van mbo-scholen onderschrijven het belang van deze mogelijkheid, om ook zo ruim baan te maken voor internationalisering in het mbo. Dit meldt het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Het ministerie is benieuwd hoeveel studenten in het buitenland een examen afleggen. Om de huidige situatie van examinering in het mbo in het buitenland in kaart te brengen, wordt daarom een nulmeting uitgevoerd. De komende jaren wordt gemonitord of helderheid over ruimte in de regels, bijdraagt aan het uitbouwen van internationale studentenmobiliteit in het mbo. 
 
Op de website van het Kennispunt MBO en NCP ECVET zal binnenkort de link naar de enquête worden opgenomen. Ook zal de link worden gecommuniceerd via diverse nieuwsbrieven.
 
Om helder te maken welke ruimte er voor mbo-opleidingen is om examinering in het buitenland te organiseren, ontwikkelden het Nationaal Coördinatiepunt ECVET en het Kennispunt MBO Onderwijs & Examinering een handreiking ‘Examinering in het buitenland’. De handreiking geeft praktische handvatten voor het borgen van de kwaliteit van examinering in het buitenland.
 
Door: Nationale Onderwijsgids