Normal_logo_aob_nieuw

Ook in het mbo is het lerarentekort steeds meer merkbaar. Uit een enquête van de Algemene Onderwijsbond blijkt dat bijna de helft van de onderwijsteams in het mbo te maken heeft met een docenttekort. Een herverdeling van de taken wordt dan het vaakst toegepast, maar dat leidt tot meer ontevredenheid onder mbo-personeel. Dit meldt AOb.

Van de 928 mbo-docenten, instructeurs, onderwijsassistenten en leidinggevenden die de AOb-enquête hebben ingevuld, geeft 46 procent aan dat er sprake is van een lerarentekort. Bijna de helft (48 procent) gaat dan over tot het herverdelen van de taken. Een derde (33 procent) zet een vacature uit voor een nieuwe docent en 14 procent geeft aan bepaalde aanpassingen te doen aan het onderwijsprogramma. Slechts weinig onderwijsteams kiezen voor een afname in het aantal studenten of het inzetten van onbevoegde leraren.
 
Er bestaat ook een groot verschil in tevredenheid tussen onderwijsteams met personeelstekorten en teams die daar niet mee te maken hebben. Zo geeft 61 procent aan dat er onvoldoende tijd was om binnen het team het werk goed te verdelen en vindt 55 procent dat ze te weinig invloed hadden over de besluitvorming van de taakverdeling, zo schrijft de AOb.
 
Door: Nationale Onderwijsgids