Logo_gezonde_school

Steeds meer scholen werken met de Gezonde School-aanpak. Deze aanpak helpt om doelgericht en efficiënt te werken aan de gezondheid van leerlingen en studenten. Sinds kort is de Gezonde School-aanpak vernieuwd en verbeterd. Hierdoor is het voor scholen nog makkelijker geworden om met de aanpak te werken. Dit meldt Gezonde School.

Projectleider Gezonde School-aanpak Marije van Koperen: “De vernieuwde Gezonde School-aanpak sluit beter aan bij de huidige werkwijze van scholen. De stappen spreken visueel aan en nodigen uit om met de aanpak van start te gaan. Ook zijn de stappen minder complex en gebruiken we eenvoudigere taal. Hiermee sluiten we aan op de wensen van scholen om de werkwijze makkelijker te maken.”
 
De Gezonde School-aanpak bestaat uit drie fasen: voorbereiden, uitvoeren en evalueren. Elke fase bestaat uit twee of drie genummerde stappen. De voorbereidende fase kan in willekeurige volgorde doorlopen worden, de uitvoerende fase en de evaluatie moeten wel in opeenvolging gedaan worden. De Gezonde School-adviseur van de GGD kan bij iedere stap helpen met advies en ondersteuning.
 
Door: Nationale Onderwijsgids