Normal_techniek

Er is een groeiend kwalitatief en kwantitatief tekort aan technici. De werkgevers van deze beroepsgroep verwachten dat dit voorlopig niet verandert en dat heeft zijn weerslag op de groei van technische organisaties. Dit blijkt uit de ROVC TechBarometer, een onderzoek uitgevoerd door ROVC, partner in trainingen en opleidingen voor technisch Nederland, zo meldt ROVC.

Stagnerende groei van organisaties

De tekorten zorgen voor drukte en stress op de werkvloer. Daarnaast betekent te weinig mankracht voor 18 procent van de bedrijven een stagnerende groei van de organisatie. Ook geeft een kwart van de respondenten aan dat wanneer de benodigde kennis en talenten ontbreken, dit leidt tot het sneller maken van fouten. 
 
De afgelopen 5 jaar ondervonden technische organisaties al problemen door het tekort aan personeel. Het merendeel (41 procent) hiervan had te maken met zowel een kwalitatief als kwantitatief tekort. Een kwart (23 procent) merkte alleen een kwalitatief tekort en 12 procent geeft aan dat ze mankracht misten. Onderlinge concurrentie op het gebied van het werven van personeel wordt dan ook een steeds grotere ergernis binnen de technische branche. 
 

Ontwikkelingen in 2019

Het tekort aan technici wordt aangewezen als een van de drie belangrijkste ontwikkelingen voor technische organisaties. Daarnaast worden het borgen en bijbrengen van kennis en kunde (20 procent) en de allround inzetbaarheid van technici (19 procent) benoemd als de belangrijkste ontwikkelingen.
 

Onderwijs sluit nog steeds onvoldoende aan op bedrijfsleven

John Huizing, directeur bij ROVC: “Er wordt al jaren veel gesproken over het tekort aan technici. Technische organisaties hebben niet het idee dat dit binnenkort opgelost is en de cijfers laten zien dat het probleem zelfs groeit. Bedrijven ondervinden veel last van de geringe hoeveelheid beschikbare technici, maar missen ook de benodigde kennis. Het reguliere onderwijs sluit momenteel nog onvoldoende aan op de wensen van het bedrijfsleven. Een eerste stap hierbij is het opleiden van meer allround inzetbaar personeel. Het moet daarnaast weer aantrekkelijk worden om in de techniek te werken. Hierbij is een taak voor de technische organisaties weggelegd om het imago van de sector op te schroeven.”
 
De ROVC TechBarometer geeft inzicht in relevante trends voor de techniek. Ruim 1200 respondenten uit de technische branche geven in het rapport antwoord op vragen over markt-, HR- en opleidingstrends binnen de techniek.
 
Door: Nationale Onderwijsgids