Normal_boor_boormachine_techniek_bouw_praktijk

Voor bouwbedrijven wordt het steeds moeilijker om aan voldoende personeel te komen. Tijdens de crisis is de bouwsector sterk gekrompen en nu het weer beter gaat met de economie is er meer werk dan bouwbedrijven aankunnen. Provincie Overijssel heeft onderzoek gedaan naar verschillende ontwikkelingen op de arbeidsmarkt van de bouwsector zoals werkgelegenheid, vacatures en in- en uitstroom van personeel. Hieruit blijkt dat de krapte op de arbeidsmarkt voor de bouwsector toeneemt en zal in de nabije toekomst blijven toenemen. Dit meldt Provincie Overijssel. 

Groei bouwproductie zet door

Vanaf 2014 is de bouwproductie in Nederland jaarlijks met 6% gestegen. Om de groeiende bouwproductie op te kunnen vangen is er meer bouwpersoneel nodig. Werkgelegenheidscijfers laten zien dat het aantal banen in de bouw sinds 2016 toeneemt, 2 jaar na het aantrekken van de bouwproductie.
 

58% van de ontstane vacatures in de bouw moeilijk vervulbaar

Ondanks de groei van de werkgelegenheid vanaf 2016, stijgt ook het aantal openstaande vacatures. Eind 2018 ging het om 1.400 niet ingevulde banen in Overijssel, ten opzichte van 500 in 2016. Uit een enquête van het UWV onder Nederlandse werkgevers in de bouw blijkt dat 58% van de ontstane vacatures moeilijk vervulbaar is. 
 

Groeiend tekort aan hoogopgeleide technici

Een belangrijk deel van het aanbod van geschoold bouwpersoneel bestaat uit scholieren. Het aantal scholieren en studenten voorspelt het aantal mensen dat op de korte termijn in de bouwsector aan de slag kan. Het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) doet regionale prognoses voor de periode 2017 tot 2022 voor de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Daaruit blijkt dat vooral voor hoogopgeleiden geldt dat het aanbod van technische studenten veel kleiner is dan de vraag naar technisch personeel. Dit probleem doet zich met name voor in arbeidsregio Zwolle en minder in Twente. Dit komt omdat de Universiteit Twente veel technische opleidingen aanbiedt en in regio Zwolle geen universiteit is. Voor mbo-functies is de instroom vanuit opleidingen ongeveer gelijk aan de vraag naar personeel.
 

Kiezen voor techniek

Vanwege deze toenemende krapte op de arbeidsmarkt is het belangrijk dat meer mensen kiezen voor een technische opleiding. De provincie Overijssel ondersteunt onderwijsinstellingen bij het maken van lesmateriaal, het opleiden van leraren en het samenwerken met bedrijven. De provincie zet zich samen met bedrijven en gemeenten in om afgestudeerde talenten te werven voor Overijsselse (bouw)bedrijven. Ook wordt gekeken naar de inzet van werklozen.
 
Door: Nationale Onderwijsgids