Normal_studenten__studeren__werken__huiswerk__laptop__blij__hbo__uni__mbo

De MBO Brigade gaat scholen, onderwijsteams en docenten helpen bij het vinden en maken van ruimte in de regels. De MBO Brigade bestaat uit een flexibele groep van experts van docenten, teamleiders, schoolbestuurders, medewerkers van het ministerie van OCW en de MBO Raad. Afhankelijk van de ondersteuningsvraag wordt bekeken aan welke expertise vanuit de brigade behoefte is. Dit meldt MBO Raad. 

De MBO Brigade 
  • zoekt samen naar passende ruimte in de regels;
  • neemt initiatief voor het wegnemen van belemmerende regels;
  • brengt scholen/docenten in contact met andere scholen en onderwijsteams die met vergelijkbare vraagstukken bezig zijn om kennis en ervaring te kunnen delen;
  • geeft informatie en voorlichting over wet- en regelgeving.
 
De MBO Brigade gaat vraaggestuurd te werk. Afhankelijk van de vraag bekijkt een kernteam aan welke expertise behoefte is en hoe de brigade kan ondersteunen. De MBO Brigade wordt ondersteund door het Kennispunt MBO Onderwijs & Examinering.
 
Door: Nationale Onderwijsgids