Normal_spaarvarken_spaarpot_sparen_geld_pensioen

D66 wil dat onderwijsgeld weer direct naar de scholen gaat en dat de invloed van onderwijsbesturen in het uitgeven van het geld beperkt wordt. De partij werkt aan een initiatiefwet hiertoe, bevestigde Kamerlid Paul van Meenen tijdens het overleg over de lumpsumfinanciering. Dit meldt Verus.

De Kamer wil meer grip krijgen op de lumpsumfinanciering in het onderwijs en diende diverse moties in tijdens het overleg. Omdat D66 nog werkt aan de initiatiefwet, zag deze partij af van een motie.

Minister Slob ziet weinig in de voorstellen van de Kamer. Zo wil de SP dat er een onderzoek komt naar wat de effecten zijn als er een minimumbedrag komt dat scholen moeten besteden aan personeel. Ook wil de SP laten onderzoeken of het mogelijk is om de bekostiging van het personeel los te maken van de lumpsumfinanciering. De PVV wil eveneens meer grip op de financiering van personeel en huisvesting en stelt voor om leerling-leraarratio’s vast te stellen. Minister Slob raadde deze moties af. Het voorstel van GroenLinks om de financiële kennis van medezeggenschapsraden te vergroten laat Slob over aan het oordeel van de Kamer.

Door: Nationale Onderwijsgids