Normal_docent__leraar__school__leerkracht

Van de docenten die instromen in het mbo werkt 20 procent daar na één jaar niet meer. Na drie jaar is dit opgelopen tot ruim 30 procent. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van Stichting Onderwijsarbeidsmarktfonds MBO (SOM) over de jaren 2010 tot en met 2015. Dit meldt SOM.

In het onderzoek is gekeken naar de hoeveelheid in- en uitstromende mbo-docenten, uit welke sector de instromende mbo-docenten afkomstig zijn, hun leeftijd, wat de gevolgde opleiding is voordat ze als docent aan de slag gingen en hoe lang het duurt voordat docenten uitstromen en waar de uitstromende mbo-docenten naar toe vertrekken.
 
Het blijkt dat in- en uitstroom van docenten in het mbo divers van karakter is. Een kwart van hen komt van buiten het onderwijs. Echter, een vijfde van de instromers werkt na één jaar niet meer in het mbo. Na drie jaar is dit opgelopen tot ruim 30 procent. 
 
Een belangrijk aandachtspunt is daarom ongewenst personeelsverloop in de beginjaren te beperken. De cao-partijen hebben daarom in de lopende cao afspraken gemaakt over de begeleiding en inwerktijd van startende mbo-docenten.
 
Meer informatie over het onderzoek is te vinden op www.sommbo.nl.
 
Door: Nationale Onderwijsgids