Normal_wiskunde_rekenmachine_rekenen_les

Het vak rekenen gaat pas vanaf schooljaar 2020/2021 meetellen voor het mbo-diploma. Dat schrijft minister Van Engelshoven in een brief aan de Tweede Kamer. De minister komt zo tegemoet aan de zorgen van onder andere de MBO Raad en JOB MBO over de weinige voorbereidingstijd die het mbo hiervoor krijgt als dit al per 2019/2020 in zou gaan. Dit meldt de Tweede Kamer.

Voor alle studenten die starten in het studiejaar 2019/2020 en het diploma behalen in het studiejaar 2020/2021 of daarna gaat rekenen meetellen, schrijft de minister. Voor studenten die in het studiejaar 2019/2020 starten met een eenjarige opleiding telt rekenen nog niet mee, maar zij moeten wel een rekenexamen afleggen. 
 
Begin november maakten de onderwijsministers bekend dat middelbare scholen en mbo-instellingen voortaan zelf hun rekenexamens mogen maken voor hun leerlingen en studenten. Daarmee komt er een eind aan de landelijk verplichte rekentoets en wordt rekenen onderdeel van het schoolexamen. Voor het voortgezet onderwijs zou deze nieuwe situatie ingaan per 2020/2021, maar in het mbo zou rekenen al meetellen voor studiejaar 2019/2020.
 
BVMBO, JOB, NRTO en de MBO Raad stelden daarop in een gezamenlijke brief dat dit een jaar moet worden uitgesteld. Voor mbo-scholen is er anders onvoldoende tijd voor een zorgvuldig invoeringstraject met het risico op onzorgvuldige examinering en/of foutieve diplomabeslissingen. Het is voor de briefondertekenaars onacceptabel dat mbo-studenten en docenten de dupe worden van onzorgvuldig beleid.
 
Minister Van Engelshoven gaat hier nu in mee. Bovendien, beargumenteert ze, wordt de invoering voor het mbo en het voortgezet onderwijs dan ook meer gelijkgetrokken, omdat over de hele onderwijslinie in studiejaar 2020/2021 de eerste leerlingen en studenten het vak rekenen op het schoolexamen krijgt. “ Dit geeft de mbo-scholen ook extra tijd om zich voor te bereiden op het vergroten van het beroepsgerichte karakter van het onderwijs en de examinering van rekenen”, aldus de minister.
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids