Het aantal nieuwe voortijdig schoolverlaters is in het schooljaar 2008-2009 in Zuidoost-Drenthe met meer dan 27% gedaald. Dit percentage ligt hoger dan het landelijk gemiddelde van 20%. Dat meldt de website Blikopnieuws.nl.

Vooral het Drenthe College heeft heel goed gepresteerd. Het aantal leerlingen dat zonder diploma van deze school afgaat, is in het schooljaar 2008-2009 met 41,7% gedaald.

Wethouder Thalens van de gemeente Emmen is blij met de resultaten: "We steken veel energie in het terugdringen van het aantal voortijdige schoolverlaters. Dit doen we door zo vroeg mogelijk problemen te signaleren. Voorkomen is immers beter dan genezen. Problemen worden in speciale teams besproken, die bestaan uit de gemeenten uit Zuidoost-Drenthe, scholen, RMC, jeugdzorg, maatschappelijk werk, UWV WERKbedrijf, politie en justitie. Ook ouders worden hierbij nauw betrokken. En deze aanpak werpt duidelijk z'n vruchten af".

Het succes van het Drenthe College zit vooral in het goed registreren van leerlingen die wegblijven bij een les. Verder onderneemt de school altijd actie om de oorzaak te achterhalen. Dit doet de school samen met de leerplichtambtenaar of de RMC-medewerkers van de gemeente. Zo nodig worden hierbij hulpinstanties ingeschakeld.