Normal_regenboogvlag

De wet wordt zo aangepast dat het voor iedereen duidelijk is dat er aandacht moet worden besteed aan acceptatie van etnische, religieuze, seksuele en gender diversiteit op mbo-scholen. Het kabinet stemt in met het voorstel van minister Van Engelshoven om op deze manier ook in het onderwijs de positie van lhbti’ers te verbeteren. Dit meldt Rijksoverheid.

In het burgerschapsonderwijs op het mbo moet al jaren aandacht worden besteed aan de acceptatie van diversiteit. Waarover het precies moest gaan was onduidelijk. Door de eisen die worden gesteld aan het burgerschapsonderwijs nu te verduidelijken, moet voor iedereen helder worden dat het gaat om acceptatie van etnische, religieuze, seksuele en gender diversiteit.

Minister Van Engelshoven: “Dit is een belangrijke stap in de acceptatie van diversiteit. Voor een student betekent dit dat de persoonlijke waarden natuurlijk mogen verschillen. Tegelijkertijd moet iedere student leren accepteren dat er verschillen zijn.”

Eerder hebben de lerarenopleidingen besloten om gender en seksuele diversiteit expliciet in de opleiding op te nemen. Daardoor wordt niet alleen in de opleiding van nieuwe docenten stilgestaan bij diversiteit, ook is het nu duidelijk dat alle vormen van diversiteit op het mbo besproken moeten worden.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids