Normal_studenten_mbo_verpleging_verpleegkunde_zorg

Zorg kan niet bestaan zonder mbo’ers. Zij zijn het kloppende hart van de branche en daarmee van essentieel belang. Om meer aandacht te vragen voor de kracht van de mbo’er, wordt op 16 november de inspiratiedag ‘MBO vakmanschap: Het kloppend hart van de zorg’ georganiseerd. Dit meldt ROC van Twente.

Deze inspiratiedag wordt georganiseerd door 8 roc’s in Noord- en Oost-Nederland en de overkoepelende Werkgeversvereniging Zorg en Welzijn en is een vervolg op het strategische symposium dat op 9 maart 2018 werd georganiseerd. 
 
Door gebrek aan personeel en middelen komt het vakmanschap van de mbo-zorgverleners steeds meer onder druk te staan. Het symposium en de inspiratiedag richten zich op de toegevoegde waarde van het mbo-zorgpersoneel. Hoe kunnen we de ontwikkelkracht van de mbo-student in de zorg nog beter inzetten? En hoe komen we tot afspraken om het vakmanschap te waarborgen? 
 
Tijdens de inspiratiedag op 16 november gaan praktijkopleiders en werkbegeleiders samen op zoek naar oplossingen aan de hand van design thinking. De positionering en de toegevoegde waarde van de mbo-verpleegkundigen en verzorgenden staat hierbij centraal.
 
Tijdens de Week van Zorg en Welzijn (3e week van maart) komt er een vervolgbijeenkomst met dit thema voor de mbo-studenten. 
Meer informatie over de inspiratiedag vindt u op www.hetkloppendhartvandezorg.nl.
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids