Normal_robot-2791671_960_720

Meer dan 90 procent van de Nederlandse industriële bedrijven staat positief tegenover de veranderingen die digitalisering en robotisering brengen. Meer dan de helft verwacht dat het werk van karakter zal veranderen, maar dat de werkgelegenheid gelijk blijft. Eén op de vijf denkt zelfs dat de werkgelegenheid er door zal toenemen. Dat blijkt uit een enquête onder ondernemers uit de Nederlandse industrie ter gelegenheid van de derde Dag van de Industrie die vandaag plaatsvindt. Dit meldt VNO-NCW.

Nederlandse industriële bedrijven hebben wereldwijd een sterke positie. De industrie verwacht deze positie uit te kunnen breiden door komende jaren met name te investeren in nieuwe producten en diensten, nieuw personeel en opleidingen en energiebesparing.
 

Tekorten aan goede mensen belemmeren de groei 

 
Als meest belemmerende factoren voor groei worden genoemd het tekort aan goed opgeleid personeel en de regelgeving in Nederland. Met name de arbeidsmarktregelgeving wordt als knellend ervaren. Twee op de vijf ondernemers noemt verder het ontbreken van gelijk speelveld of oneerlijke concurrentie als een bedreiging.  
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids