Logo_sbb-logo-2016-

Gisteren werd bekend dat discriminatie van niet-westerse mbo-studenten die een stage zoeken nog steeds veel voorkomt. Bijna een kwart van de studenten moeten 4 keer of vaker solliciteren voor zij een stageplek hebben gevonden. Onder autochtone studenten komt die maar bij 11 procent voor. De SBB roept mbo'ers op om gevallen van stagediscriminatie te melden bij het speciale meldpunt dat zij daarvoor in 2017 hebben geopend. Dit meldt de SBB.

Wanneer door discriminatie de persoonlijke belangen van een student in de zoektocht naar een stage of tijdens de stage worden geschaad is dit onaanvaardbaar en onacceptabel, stelt de SBB in een bericht op de website. Stagediscriminatie dient dit ten alle tijden te worden gemeld, vindt de organisatie.

In juni 2017 heeft de minister van Onderwijs namens beroepsonderwijs en bedrijfsleven het meldpunt stagediscriminatie op de website van SBB gelanceerd. Meldingen die via het meldpunt binnenkomen worden door SBB opgepakt met als zwaarste sanctie het intrekken van de erkenning als leerbedrijf. Samen met de betrokken school zoekt SBB voor de getroffen student zo nodig naar een vervangende stageplek. Studenten mogen nooit de dupe worden van een intrekking van de erkenning.

Tussen 1 juli 2017 en 30 juni 2018 zijn zeventien meldingen via het meldpunt stagediscriminatie ontvangen. SBB heeft alle meldingen onderzocht. Bij één leerbedrijf is de erkenning ingetrokken vanwege aantoonbare discriminatie.

De binnen SBB samenwerkende partijen omarmen het idee van minister Van Engelshoven om in het schooljaar 2018-2019 samen de bekendheid van het meldpunt stagediscriminatie onder alle studenten te vergroten. Het is belangrijk ieder vermoeden van stagediscriminatie bij SBB te melden. Dit kan via de knop op de website www.s-bb.nl of direct via meldpunt Stagediscriminatie.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids