Normal_auto_monteur_mbo_vmbo_praktijk_techniek

VNO-NCW en MKB-Nederland vinden dat minister Van Engelshoven van Onderwijs te kort door de bocht gaat met haar conclusie dat discriminatie de enige oorzaak is waardoor mbo-studenten met een niet-westerse migratieachtergrond meer moeite hebben om een stageplek te vinden. Want daarbij spelen ook andere factoren een rol. Dit melden VNO-NCW en MKB-Nederland.

Minister Van Engelshoven heeft vandaag onderzoek naar buiten gebracht, waaruit blijkt dat mbo-studenten met een niet-westerse migratieachtergrond moeilijker een stage kunnen vinden dan hun autochtone medestudenten. De minister schrijft die verschillen volledig toe aan stagediscriminatie door werkgevers
 
VNO-NCW en MKB-Nederland zijn van mening dat de minister die conclusie echter niet zo maar kan trekken: het onderzoek geeft dat niet aan en er zijn ook andere factoren die meespelen. Zo kiezen jongeren met een niet-westerse migratieachtergrond relatief vaker voor studies met minder goed perspectief op werk, zoals economisch-administratieve opleidingen. Dat leidt ook tot een minder aanbod van stageplekken. Een mbo-student zal dan vaker moeten solliciteren om een stageplek te bemachtigen.
 
Ook missen jongeren met een niet-westerse migratieachtergrond vaker een functioneel netwerk dat hen toegang kan bieden tot de arbeidsmarkt of hen helpt bij het vinden van een stageadres. Stagebegeleiders noemen ook persoonlijke omstandigheden vaker als belemmerende factor. Daarbij vragen studenten met een migratieachtergrond volgens hen ook minder snel om hulp als zij problemen hebben met het vinden van een stageplek (onderzoek KIS, 2016).
 
VNO-NCW en MKB-Nederland gaan graag met minister en mbo in gesprek om dit soort knelpunten op te lossen. Zij ondersteunen ook het plan van Van Engelshoven om de bekendheid van het meldpunt stagediscriminatie van SBB (Samenwerkingsverband Beroepsonderwijs Bedrijfsleven) te vergroten. De aanpak van mogelijke stagediscriminatie begint immers met het melden van vermoedens. In een jaar tijd zijn zeventien meldingen binnengekomen. Bij één leerbedrijf is de erkenning ingetrokken vanwege aantoonbare discriminatie.
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids