Normal_cassiere_werk_flexwerk_jongeren534

De jeugdwerkloosheid is al acht maanden lager dan het laagste punt voor het begin van de economische crisis in 2008. In Europees verband staat Nederland in de top drie van landen met de laagste jeugdwerkloosheid. Van de werkloze jongeren volgt ruim drie kwart nog onderwijs. Zij zijn in de meeste gevallen op zoek naar een bijbaan. Dit meldt het CBS.

In het eerste kwartaal van 2018 waren, gecorrigeerd voor seizoeninvloeden, 104 duizend jongeren van 15 tot 25 jaar werkloos. Dat is 7,2 procent van de jonge beroepsbevolking. In het eerste kwartaal van 2008 was dat 8,5 procent. De werkloosheid ligt voor deze leeftijdsgroep altijd hoger dan voor de oudere beroepsbevolking. In het eerste kwartaal was het werkloosheidspercentage onder de 25- tot 75-jarige beroepsbevolking 3,5. Dat is nog steeds hoger dan net voor het uitbreken van de crisis.
 

Drie kwart werkloze jongeren volgt nog onderwijs

Van de werkloze jongeren volgt ruim drie kwart nog onderwijs. Zij zijn in de meeste gevallen op zoek naar een bijbaan. Het werkloosheidspercentage onder deze scholieren en studenten was 8,5 in het eerste kwartaal van 2018 (niet gecorrigeerd voor seizoeninvloeden). In hetzelfde kwartaal van 2008, net voor het uitbreken van de crisis, was dit percentage 9,6.
 
Van de jongeren in de beroepsbevolking die geen onderwijs volgen was in het eerste kwartaal 6,1 procent werkloos. Hiermee is de werkloosheid lager dan in het eerste kwartaal van 2008, toen nog 8,5 procent van de niet-onderwijsvolgende jonge beroepsbevolking werkloos was.
 
In Nederland is de jeugdwerkloosheid relatief laag vergeleken met andere Europese landen. Alleen Duitsland en Tsjechië hadden in 2017 een lager percentage. 
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids