Normal_samenwerking_fusie_handen_schudden

Caroline Nevejan is 11 april 2018 benoemd tot bijzonder hoogleraar Designing Urban Experience aan de Universiteit van Amsterdam (UVA). Deze leerstoel is verbonden aan Nevejans functie als Chief Science Officer bij de gemeente. Gemeente en universiteiten, hogescholen en roc’s werken steeds meer samen. Dit meldt gemeente Amsterdam.

In het nieuwe onderzoeksprogramma Designing Urban Experience werken wetenschappers, bewoners, kunstenaars, ontwerpers en ambtenaren met elkaar aan vernieuwende aanpakken en methodes voor de Metropoolregio Amsterdam.
 
Sinds april 2017 is Nevejan als Chief Science Officer in dienst van de gemeente. Ze is er verantwoordelijk voor kennisontwikkeling in een tijd van grote verandering, schaalvergroting en trek naar de stad. Haar hoogleraarschap verbindt de vragen van de wetenschap nu nog meer met de grootstedelijke, maatschappelijke vragen en taken van de gemeente Amsterdam.
 
Het betekent dat de gemeente en universiteiten, hogescholen en ROC’s steeds meer samenwerken. Het bestuur gebruikt steeds vaker de resultaten van wetenschappelijk onderzoek om haar beleid te toetsen en aan te scherpen. De samenwerking verrijkt de wetenschap met maatschappelijke inzichten uit (de uitvoering van) gemeentebeleid.
 
Nevejan heeft een breed wetenschappelijk, cultureel en ondernemend profiel. Ze is research fellow bij het Amsterdam Institute for Advanced Metropolitan Solutions, waar ze een onderzoek in 6 Nederlandse steden leidt. Eerder werkte ze als universitair hoofddocent en onderzoeker aan de Technische Universiteit Delft, was ze directeur Onderwijsresearch & Design bij de Hogeschool van Amsterdam, oprichter/directeur van Waag Society en programmeur bij Paradiso.
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids